Arabuluculuk ücreti hesaplama aracı ile uyuşmazlık yaşanılan konuyla ilgili olarak ücret hesaplaması yapabilirsiniz. Müvekkillerimizin ve meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuş olan bu araçta tüm bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Hesaplama resmi gazetede yayınlanan arabuluculuk ücret tarifesine göre yapılmaktadır.

Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Aracı

arabuluculuk ücreti hesaplama aracı

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, özel hukuk meselelerinde tarafların, kendi istekleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucunun) rehberliğinde, dava açmadan önce veya sonra uyuşmazlıklarını çözmek için başvurdukları bir yöntemdir. Bu, mahkeme dışında, hızlı ve kesin bir çözüm sağlamayı amaçlayan bir hukuk mekanizmasıdır.

Arabuluculuk, "zorunlu" ve "ihtiyari" olmak üzere iki kategoriye ayrılır:

Zorunlu Arabuluculuk: Belirli uyuşmazlıklar için, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması gereklidir. Bu tür uyuşmazlıklarda arabulucuya gitmek, dava açma koşulu olarak kabul edilir. Yani, arabulucuya başvurulmadan açılan dava, dava şartı eksikliği nedeniyle reddedilir. Ticari ve işle ilgili bazı meseleler (örneğin, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücretleri, maaşlar vb.) zorunlu arabuluculuk kapsamına girer.

İhtiyari Arabuluculuk: Tarafların, arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde, dava açmadan önce uyuşmazlıklarını çözmek için arabulucuya başvurmayı tercih etmeleridir. Taraflar, istedikleri herhangi bir özel hukuk meselesi için ihtiyari arabuluculuk yolunu tercih edebilirler.

Suçla ilişkilendirilen uyuşmazlıklar arabuluculuk yoluyla değil, Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre her savcılık bürosunda bulunan uzlaştırma büroları aracılığıyla çözülür.

Arabuluculukla Çözüme Kavuşturulabilecek Hukuki Uyuşmazlıklar

Tarafların özgürce karar verebildiği tüm özel hukuk uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurulabilir. Bu durumda, kamuyu ilgilendirmeyen konuların bu kapsama girdiği anlaşılabilir. Bu durumun temel sebebi, kamunun düzenini etkileyen meselelerde tarafların serbestçe karar verme yetkisinin olmamasıdır. Örneklerle açıklamak gerekirse;

 • Ticaret hukuku ve sigorta hukuku alanındaki uyuşmazlıklar,
 • Maddi ve manevi tazminat taleplerine dayalı uyuşmazlıklar,
 • Miras Hukuku çerçevesinde mirasla ilgili uyuşmazlıklar,
 • Boşanma sürecinden kaynaklanan mal paylaşımı konusundaki uyuşmazlıklar,
 • Gayrimenkul ve inşaat hukukundan kaynaklanan anlaşmazlıklar,
 • Tüketici hakları alanında yaşanan uyuşmazlıklar,
 • İş hukuku çerçevesinde işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklar.

arabuluculuk ile çözüme kavuşturulmaktadır.

Arabuluculuk İle Çözülmesi Mümkün Olmayan Uyuşmazlıklar

Arabulucuya başvurabilmek için, tarafların konu hakkında serbestçe karar verebilme yetkilerinin olması gerekmektedir. Dolayısıyla, tarafların serbestçe tasarruf edemeyecekleri konularla ilgili olarak arabulucuya başvurulması mümkün değildir. Uygun olmayan konu ve dava türlerine örnek vermek gerekirse:

 • Ceza davaları,
 • Boşanma davaları,
 • İş kazalarının tespiti,
 • İptal davaları, idari yetki kapsamında bulunan tam yargı davaları,
 • Vergi hukuku temelli uyuşmazlıklar,
 • Hizmet tespiti,
 • Nüfus kaydının düzeltilmesi veya değiştirilmesi,
 • Velayet ve vesayete ilişkin davalar,
 • Aile içi şiddet iddialarını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuk kapsamında değildir.

Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Arabuluculuk ücretinin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için tüm bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Yıl seçimi yaptıktan sonra uyuşmazlık türünü doldurmanız gerekmektedir.

Konusu para olan uyuşmazlıklar seçildiği takdirde arabulucu sayısı ve dava değeri girmeniz gerekmektedir. Bilgiler doldurulduktan sonra hesapla butonuna basarak arabulucuk ücreti hesaplama işleminin sonuçları ekrana yazıdırılacaktır. Hukuk davaları için avukat vekalet ücreti hesaplama aracı ilginizi çekebilir.

5/5 - (5 votes)

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment