Yasal faiz hesaplama aracı ile 1985 yılından 2029 yılına kadar yasal faiz hesaplamasını kolayca yapabilirsiniz. Müvekkillerimizin ve meslektaşlarımızın kolayca yasal faiz hesaplaması için oluşturulmuş bu araç bilgilendirme amacıyla kullanıma sunulmuştur. Konuyla ilgili olarak avukat görüşü almanız faydalı olacaktır.

Yasal Faiz Hesaplama Aracı

Başlangıç:
Bitiş         :
Ödenecek faizin, ilgili kanunlarca belirlendiği ve hesaplandığı durumlarda yasal (kanuni) faizden söz edilir., yasal faiz hesaplama

Yasal Faiz Nedir?

Ödenecek faizin, ilgili kanunlarca belirlendiği ve hesaplandığı durumlarda yasal (kanuni) faizden söz edilir. Yasal faiz, taraflar arasında yapılan sözleşmeyle belirlenmeyen, kanunlar nezdinde işletilen faizdir.

Adi Kanuni Faiz nedir?

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin kanuna göre, kanuni faiz, ‘’ Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır. Cumhurbaşkanı, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.’’ 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kanuni faiz oranı % 12’den % 9 olarak değiştirilmiştir.

Yasal faiz nasıl hesaplanır?

Faiz oranları sürekli olarak değişmektedir. Hal böyle olunca, faiz hesaplama konusunu basit bir formülle izah etmek pek mümkün değildir. Faiz hesaplamak için sitemizde yayınlanan meslektaş ve müvekkillerimizin kullanımına sunduğumuz yasal faiz hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.

Temerrüt Faizi Nedir?

Temerrüt faizi, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin kanunun 2. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, ‘’ Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.
Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.’’

Avans Faizi Nedir?

Avans faizi, merkez bankasınca, vadesine en fazla üç ay kalan senetler için yapılan avans işlemlerine uygulanan yıllık faizdir. Avans faizi, merkez bankası tarafından düzenlenmekte ve dönemlere göre farklılık arz etmektedir.

Reeskont Faizi Nedir?

Yine reeskont faizi de merkez bankası tarafından belirlenmekte ve dönemsel olarak değişiklik göstermektedir. Vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanan yıllık iskonto oranlarına reeskont faizi denir.

4.9/5 - (12 votes)

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment