Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Seyahat ve Yerleşme özgürlüğü kapsamında insanların, vatandaşı olmadıkları ülkelerde seyahat etmeleri ve bu ülkelere yerleşip hayat kurmaları eski zamanlardan beri var olan bir gerçektir. İnsanlar turistik, eğitim, ekonomik, ticari, siyasi, temel hak ve özgürlükler vb. gibi birçok nedenle vatandaşı oldukları ülke dışında başka devletlere seyahat edebilmekte ve yerleşebilmektedir. Bu gerçeklikten elbette ki ülkemizin de payını alması kaçınılmazdır.

Özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki iç savaşlardan, siyasi karışıklıklardan veya taraf gözetmeyen silahlı çatışmalardan kaçarak hayatlarını kurtarmak ve huzurlu bir yaşam sürmek adına başka ülkelere düzensiz bir şekilde göç edilmesi durumu son zamanlarda giderek artmaktadır.

Ülkemiz jeopolitik konumu gereği düzensiz göç alma konusunda hem hedef ülke hem de transit geçiş ülkesi konumundadır. Artan düzensiz göçlerle ülkemizde bulunan yabancıların yaşam, seyahat ve yerleşme hakları çerçevesinde ülkemize girişlerini, kalışlarını, çalışmalarını, eğitimlerini, mal-mülk edinmelerini yasal çerçeveye yerleştirme ihtiyacı doğurmuştur.

Bu ihtiyaca binaen ülkemizde, Uluslararası Hukuk Kuralları ve Teamülleri gözetilerek Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanunu gibi kanunlar, bunların uygulanmasına yönelik yönetmelikler ve iç hukuka ilişkin düzenlemeler uygulamaya konulmuştur.

Ada Hukuk & Danışmanlık olarak, Yabancılar hukuku alanında, müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verdiğimiz konulardan bazıları şu şekildedir.

·        Yabancıların Yatırım Yoluyla İstisnai Vatandaşlık Kazanmaları

·        Taşınmaz Edinimi Yoluyla Türk Vatandaşlığı

·        Türkiye’de Taşınmazı Olanların İkamet İzni Alabilmesi

·        Vize Başvuruları

·        İkamet İzni Başvuruları

·        Çalışma İzni Başvuruları

·        Uluslararası Korumaya Başvuru Ve Süreçlerin Takibi

·        Sınır Dışı Etme Kararına İtiraz

·        İdari Gözetim Kararına İtiraz

·        Yabancı Yatırımcılar

·        Yabancıların Türkiye’de İş Kurabilmeleri

·        Yabancıların Eğitim, Çalışma, Yerleşme, Seyahat, Mülkiyet Haklarına İlişkin İşlemler ve Hukuki Süreçler

5/5 - (1 vote)
This is a staging enviroment