Ada Hukuk ve Danışmanlık

Hakkımızda

Ada Hukuk & Danışmanlık, Avukat Musa Yılmaz tarafından İstanbul’da kurulmuştur ve Türkiye’nin her yerindeki müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk büromuzda başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku, Miras Hukuku, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku olmak üzere hukukun birçok alanında avukatlık hizmeti verilmektedir.

Çalışmalarımızı yaparken müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda en doğru hukuki adımları atıyoruz, süreçleri etkili ve hızlı bir şekilde çözüyoruz. Hizmetlerimizden yararlanan müvekkillerimizin gizliliğine önem veriyoruz ve uyuşmazlıkların her aşamasında müvekkillerimizi aydınlatıyoruz.

Koruyucu avukatlık ilkesine önem veriyor, müvekkillerimizin yapacakları iş ve işlemlerindeki hukuki süreçleri yöneterek ortaya çıkması muhtemel hukuki hata ve uyuşmazlıkların önüne geçiyoruz.

Takip ettiğimiz dava ve işlerde, müvekkillerimizin somut uyuşmazlığa göre zararsız veya en az zarar edecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Sadece Türkiye’yle kısıtlı kalmayarak yurtdışındaki müvekkillerimize de İngilizce olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

ADA HUKUK & DANIŞMANLIK OLARAK MESLEK İLKELERİMİZ

Şeffaflık ve Hesap Verebilme: Ada  Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizi davalarının her aşamasında bilgilendiriyoruz, davalarının muhtemel sonuçlarıyla ilgili hukuki görüş ve kanaatlerimizi bildiriyoruz. Vekâletlerini aldığımız dosyalarda, müvekkillerimizi yargılama aşamalarıyla ilgili devamlı bir bilgi akışıyla aydınlatıyoruz.

Gizlilik ve Sır Saklama: Avukatlık meslek etiğinin en önemli kurallarından biri de, avukatların müvekkillerinin gizliliklerine önem vermesi ve sırlarını saklamasıdır. Bu kapsamda Ada Hukuk & Danışmanlık olarak 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereği, müvekkillerimizin bilgi ve belgelerini gizlilik ve mesleki sır saklama ilkeleri ışığında özel olarak gizli tutuyoruz ve üçüncü kişi ve kurumların erişimlerine engel oluyoruz.

Bağımsızlık ve Tarafsızlık: Ada Hukuk & Danışmanlık olarak, hak arama özgürlüğünün güvencesi olan mesleğimizi icra ederken bağımsız ve tarafsız olarak etkin savunma yapıyoruz. Müvekkillerimizi savunurken tüm kişilere, özel ve kamu kurumlarına karşı bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesini esas alıyoruz.

5/5 - (5 votes)
This is a staging enviroment