İcra dosyası masraf hesaplama aracı , tüm meslektaşlarımız ve müvekkillerimizin dosya masraflarını hesaplarken kolaylık sağlaması için oluşturulmuştur. 2024 yılı verilerine göre hazırlanan bu araçla icra dosya masraflarını kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. İcra dosyalarınızın sağlıklı bir şekilde takip edilmesi açısından icra avukatı ile görüşmeniz oldukça önemlidir. Ayrıca kıdem tazminatı hesaplama aracımız da ilginizi çekebilir.

İcra Dosyası Masrafı Hesaplama

NOT: Alacaklı, icra takibini bizzat kendisi başlatacaksa vekâlet (baro) pulu ve vekâlet harcı gerekmeyeceğinden bu kalemler haricindeki masraflardan sorumlu olacaktır.

İcra Dosyası Masraf Hesaplama Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

2024 İcra dosyası peşin harç masrafı ne kadar?

İlamsız takiplerde, takip talebinde bulunan alacaklıdan, alacağın binde beşi oranında peşin harç tahsil edilir. Örneğin 10.000 TL için 50 TL peşin harcın alacaklı tarafından icra dosyasına ödenmesi gerekir.

İcra dosyası başvuru harcı 2024 yılı ücreti ne kadar?

İlamlı veya ilamsız icra takiplerinde, takip talebinde bulunan alacaklıdan icraya başvurma harcı alınır. Bu harç maktudur yani sabittir, alacak miktarına göre oranlama yapılmaz. Yani alacak miktarı ne olursa olsun, başvurma harcı sabittir. 2024 yılı için icraya başvurma harcı 427,60 TL’dir.

İcra başvuru harcını kim öder?

İcraya başvurma harcını alacaklı öder. Takip sonunda alacaklı haklı çıkarsa bu harç, borçluya yüklenir.

İcra harç parası ödenmezse ne olur?

İcra harçları ödenmezse, takip yapılmamış sayılır. İcra dairesi harçlar ödenene kadar herhangi bir icra takip işlemi yapmaz. Örneğin, borçluya ödeme emri göndermez.

İcra başvurma harcı ne zaman alınır?

İcraya başvurma harcı, takip açılırken alacaklıdan tahsil edilir. Alacaklı takip sonunda haklı çıkarsa bu harç borçluya yüklenir.

İcra peşin harcı kim öder?

Peşin harç, takip talebinde bulunan alacaklıdan tahsil edilir, yani peşin harcı alacaklı öder. Bu harç takip sonunda alınacak olan tahsil harcına mahsup edilir.

İcra takibinde peşin harç iade edilir mi?

Harçlar Kanunu madde 29/3’e göre, ilamsız takiplerde alacaklı mahkemeye başvurarak dava açmaya mecbur kalırsa peşin alınan harç kendisine iade edilir.

İcra peşin harç borçludan tahsil edilir mi?

Peşin harç alacaklıdan tahsil edilir, takip sonucunda alacaklı haklı çıkarsa bu harç borçluya yüklenir.

Peşin harç ne üzerinden hesaplanır?

Peşin harç alacak miktarı üzerinden hesaplanır. Peşin harç miktarı, alacak miktarının binde beşine tekabül eden miktardır.

Ilamlı takipte peşin harç alınır mı?

Hayır, İlamlı takiplerde peşin harç alınmaz. Mahkeme ilamına ve ilam niteliğinde belgelere dayalı icra takiplerinden peşin harç alınmaz. Yalnızca başvurma harcı alınır.

Peşin harç maktu mu?

Hayır, peşin harç nispidir, yani oransaldır. Oran ise, alacak miktarının binde beşidir.

2024 vekalet suret harcı ne kadar?

2024 yılı yargı harçları tarifesine göre, vekalet suret harcı 60,80 TL’dir. Bu tutar her yılın başında yeniden belirlenmektedir.

2024 Vekâlet Pulu ne kadar oldu?

Vekalet pulu bedeli Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmektedir. 2024 yılı için vekalet pulu 96 TL’dir.

Icra tebligat masrafı ne kadar 2024?

PTT’nin 2024 yılı Posta Gider ve Ücret Tarifesine göre, normal tebligat ücreti 120 TL, hızlı tebligat ücreti 240 TL, elektronik tebligat iletim ücreti 10 TL’dir.

5/5 - (9 votes)

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment