Sigorta Avukatı İstanbul

Sigorta, tehlike sonucu meydana gelebilecek zararları karşı kişileri korumayı hedefler. Sigorta hukuku, sigorta şirketlerinin çalışma esaslarını düzenleyen ve denetleyen, sigortacı ile sigorta ettiren veya lehtar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Hukukun bu alanı ile ilgili genel hükümler Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Sigorta avukatı İstanbul ve Türkiye çapında bu alanda çalışmalar yapar.

sigorta avukatı İstanbul ve Türkiye

Sigorta Avukatı İstanbul Kimdir?

Sigorta hukuku avukatının faaliyet alanlarını anlamak için öncelikle sigorta sözleşmesinin ne olduğu konusunu değerlendirmek gerekir. Sigorta Sözleşmesi, karşılıklı iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Sigortacının borcu, sigorta ettirenin para ile ölçülebilen bir menfaatinin zarara uğraması halinde tazminat ödemeyi taahhüt etmektir. Sigorta ettirenin borcu ise, bu taahhüdün karşılığında prim ödemektir. Sigorta hukuku avukatı, sigorta sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda çalışmalar yaparak bu alanda tecrübe sahibi olan avukattır. Sigorta hukuku avukatı, taraflar arasında sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinde aracılık eder. Tehlike sonucu meydana gelen zararın sigorta kapsamında olup olmadığı konusunda nitelendirme yapar. Sigorta ilişkisinde tazminat ödeme konusundaki uyuşmazlıklarda sigortacının veya sigorta ettiren ya da lehtarın vekilliğini yapar.

Sigorta Hukukunun Temel Kavramları ve Tarafların Borçları

Sigorta Hukukunun Temel Kavramları; sigorta bedeli, sigorta değeri ve sigorta tazminatıdır. Sigorta bedeli, tehlike meydana geldiğinde sigortacının poliçede ödemeyi taahhüt ettiği tazminat tutarıdır. Sigorta değeri, sigortalanan şeyin tehlikenin gerçekleştiği andaki değeridir. Sigorta tazminatı ise; sigortacının, rizikonun gerçekleşmesi halinde ödemesi gereken tazminattır.

Sigorta sözleşmesinin iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olduğunu ifade etmiştik. Sigortacının borç ve yükümlülükleri şu şekildedir:

 • Rizikoyu taşıma yükümlülüğü
 • Aydınlatma yükümlülüğü
 • Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü
 • Giderleri ödeme yükümlülüğü
 • Sigorta tazminatını ödeme yükümlülüğü

Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri ise şu şekildedir:

 • Prim ödeme borcu
 • Beyan yükümlülüğü
 • Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü
 • Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu hakkını koruma yükümlülüğü
Sigorta Avukatı İstanbul ve Türkiye genelinde hizmetlerimiz

Sigorta Hukukuna İlişkin Davalar Hangi Mahkemelerde Görülür?

Sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalara sigorta hukuku davaları diyebiliriz. Sigorta hukuku davalarının konusunu genellikle sigortacı ile sigorta ettiren veya lehtar arasındaki uyuşmazlıklar oluşturur.  Aynı zamanda zarar gören ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlıklar da sigorta hukuku davalarının konusunu oluşturmaktadır.

Sigorta hukuku davalarında sadece tek bir görevli mahkeme bulunmamaktadır. Uyuşmazlığın taraflarına ve somut olayın şartlarına göre görevli mahkeme değişebilmektedir.

Sorumluluk sigortalarında TTK uyarınca, zarar gören doğrudan zarar verenin sigorta şirketine başvurabilmektedir. Bu durumda görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir.

Trafik kazaları sonucu meydana gelen haksız fiilden kaynaklı maddi manevi tazminat taleplerinde görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Sigorta sözleşmesinin konusu, sigortalının ticari işletmesini ilgilendirmiyorsa görevli mahkeme tüketici mahkemesidir. Bununla birlikte sözleşmenin konusunun, sigortalının ticari işletmesine ilişkin olması halinde görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olacaktır.

Sigorta Avukatı İstanbul ve Türkiye’de Hizmetlerimiz

Ada Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, sigorta hukuku avukatı olarak aşağıdaki konularda müvekkillerimize danışmanlık ve dava vekilliği hizmeti vermekteyiz. Sigorta hukuku alanındaki hizmetlerimiz bunlarla sınırlı değildir:

 • Sigorta hukukuna ilişkin sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti
 • Motorlu taşıtlarda kaza sonrası oluşan değer kaybının ve kazanç kaybının tazminine ilişkin davalar
 • Trafik kazalarında maddi manevi tazminata ilişkin davalar
 • Davaya gitmeksizin sigorta şirketlerinden zararın tazminine ilişkin yasal süreçlerin takibi
 • Sigorta uyuşmazlıklarında tahkime giden dosyalarda taraf vekilliği
 • Ferdi kazalara ilişkin davaların takibi
 • İşyeri sigortalarından kaynaklanan sigorta hukukuna dair davalar
 • Mal ve diğer tazminatlara konu davaların görülmesi
 • Hayat ve maluliyet sigortasından kaynaklanan davalar
 • Tıbbi müdahale hatalarına ilişkin davalar
 • Sigorta hukukundan kaynaklı tüm alacak ve tazminat davaları
 • Doğal afet sigortalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar
Sigorta sözleşmeleri ve anlaşmazlıklarında sigorta avukatı İstanbul önemi

Sigorta Avukatı İstanbul ve Türkiye Genelinde Önemi

İnsanlar, para ile ölçülebilen değerlerini meydana gelebilecek tehlikelere karşı korumak isterler. Sigorta sözleşmelerinin temeli bu korunma ihtiyacına dayanır. Taraflar dürüstlük ve iyi niyet kurallarına riayet etmelidir. Sigorta hukuku avukatı, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların adil bir şekilde sonuçlanması için hukuki süreçleri yürütür. İyi bir sigorta hukuku avukatı, dava öncesi ve aşamasında dikkatli ve özenli çalışarak müvekkillerinin haklarını korumaya yardımcı olur.

İcra Avukatı İstanbul adlı makalemiz de ilginizi çekebilir. Bizi instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

5/5 - (3 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment