Sınır Dışı Kararına İtiraz

Sınır dışı kararına itiraz, yabancılar hukukunun önemli konuları arasındadır. Sınır dışı kararı, devletlerin egemenlik haklarını kullanmasından kaynaklanır. Devletler bu kararı verirken, kanunilik ilkesi gereği uluslararası hukuk ve iç hukuk mevzuatına uymalıdır.  Yasa dışı olarak ülkede kaldığını tespit ettiği yabancıları devlet, sınır dışı eder. Devlet bu yabancıları, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye gönderebilmektedir. Konuyla ilgili tecrübe sahibi bir yabancı avukatı ile görüşmeniz faydalı olacaktır.

Hukuk Danışmanlığı ve İtiraz

Sınır dışı etme kararını kim verir?

Sınır dışı etme kararını kim verir diye baktığımızda, valilikler bu kararı vermeye yetkilidir. Valilik bu kararı, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya tebliğ etmelidir. Ayrıca Ülkeye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır? başlıklı makalemizi okumanız da faydalı olacaktır.

Kolluk kuvvetleri, Türkiye’de yasa dışı olarak yaşayan yabancıları, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne derhal bildirmelidir. Sınır dışı kararıyla ilgili değerlendirme ve kararın alınması, en geç 48 saatte tamamlanır. Aksi halde idare, yabancının özgürlüğünü hukuka aykırı olarak kısıtlamış olur. Yine idarenin, sınır dışı kararını yabancıya usulüne uygun olarak tebliğ etmemesi de hukuka aykırıdır.

Kimler sınır dışı edilir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. Maddesine göre idare, aşağıda sayılı yabancılar hakkında sınır dışı kararı alır.

 • İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm olan yabancılar
 • Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar
 • Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
 • Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal olanlar
 • İkamet izinleri iptal olanlar
 • İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
 • Çalışma izni olmadan çalışanlar
 • Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye gelenler
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
 • İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olanlar
kimler sınır dışı edilemez

Kimleri Sınır Dışı Edilemez?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 54. Maddesine göre idare, aşağıda belirtilen yabancılar hakkında sınır dışı kararı veremez.

 • Gideceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
 • Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli olanlar
 • Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
 • Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
 • Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları
sınır dışı kararının kaldırılmasında avukatın rolü

Sınır Dışı Kararına İtiraz

Sınır dışı kararına itirazı, süresi içinde ve hukuki gerekçelerle yapmak oldukça önemlidir. Yabancı veya avukatı, sınır dışı kararının tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurmalıdır. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirmelidir. Mahkeme, yapılan başvuruları on beş gün içinde sonuçlandırır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir.

Sınır dışı kararının iptali elbette ki mümkündür. Valilik tarafından alınan sınır dışı kararı, idari işlem niteliğindedir. İdari işlemlerin de, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat bakımından hukuka uygun olması gerekir. İdare mahkemesi buna ilişkin yaptığı değerlendirmede hukuka aykırılık tespit etmesi halinde, sınır dışı kararının iptaline karar verecektir.

Sınır dışı kararına itiraz, yürütmeyi durdurur. İdare, dava açma süresi içinde veya dava açıldıysa yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancıyı sınır dışı edemez.

Sınır Dışı Kararına İtiraz Konusunda Avukatın Önemi

Deport kararı, yabancının yerleşme ve seyahat özgürlüğünü kısıtlar. Aynı zamanda çalışma hayatını ve aile düzenini olumsuz etkiler. Yabancının derhal özgürlüğüne kavuşabilmesi için uzman bir yabancı avukatıyla çalışmak, avantaj sağlar.

Bizi instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

Rate this post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment