Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesi 2023 yılı içerisinde en çok merak edilen evraklardan biri olmuştur. Anlaşmalı boşanma işleminin gerçekleşmesi için doldurulması ve ibraz edilmesi gereken anlaşmalı boşanma dilekçesini makalenin sonunda bulunan linkten indirebilirsiniz.

Not: Her ne kadar sizler için anlaşmalı boşanma dilekçe örneklerini hazırlamış olsak da deneyimli bir boşanma avukatı ile görüşerek profesyonel hukuki yardım almanız tavsiye edilmektedir. Dilekçe örnekleri tamamen bilgilendirme amaçlıdır.

anlaşmalı boşanma dilekçesi 2023

Anlaşmalı Boşanma Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Anlaşmalı boşanma, eşlerin karşılıklı uzlaşarak, evlilik birliğinin sonlandırılmasına ilişkin herhangi bir uyuşmazlık kalmayacak şekilde boşanmasıdır. Evlilik birliğinin boşanmaya ilişkin hukuki sonuçlarının tamamında eşler arasında anlaşma sağlanması halinde anlaşmalı boşanma mümkün olabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma konusunda, Türk Medeni Kanununun 166/III hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre, ‘’ Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.” Madde hükmünde de görüldüğü üzere, eşlerin boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinden anlaşma sağlamaları, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve bu durumun ortak hayatı çekilmez hale getirdiği kabul edilir. Anlaşmalı boşanmada, çekişmeli boşanmada olduğu gibi kanunda aranan boşanma sebeplerinden birinin varlığı aranmaz. Eşlerin boşanmanın tüm yasal sonuçları üzerinde anlaşma sağlamış olmaları yeterlidir.

Boşanma avukatı hizmetleri ve danışmanlık konseptini yansıtan bir görsel, anlaşmalı boşanma dilekçesi
Boşanma avukatıyla güvenilir ve profesyonel hukuki destek.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli şartlar şu şekildedir:

 • Eşler, en az 1 yıldan beri evli olmalı yani evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
 • Eşler mahkemeye birlikte başvurabilecekleri gibi eşlerden birinin açmış olduğu boşanma davasını diğer eşin kabul etmesi de anlaşmalı boşanma için yeterlidir.
 • Taraflar, hâkim huzurunda boşanmaya ilişkin iradelerini bizzat açıklamalıdır.
 • Tarafların birlikte hazırladığı sözleşme yani boşanma protokolü hâkim tarafından kabul edilmelidir.

Eşlerin yukarıda belirtilen şartları sağlaması koşuluyla, boşanma dava dilekçesi ile birlikte boşanma protokolünü mahkemeye sunmaları gerekmektedir.

Dava dilekçesinin sunulmasından sonra, mahkeme tarafından eşlere duruşma gününü belirten tebligat gönderilir. Duruşma gününde tarafların avukatları olsa dahi boşanma iradelerini hâkim huzurunda belirtmek üzere kendilerinin de bizzat hazır bulunmaları gerekir.

Boşanma hukuku ve avukatı konseptini gösteren sembolik bir görsel
Boşanma hukukunda uzman avukatlarla tanışın.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davasında, taraflar anlaşarak evlilik birliğini sonlandırmaya karar verdikleri için süreç oldukça kısa olacaktır. Davada meydana gelen gelişmeler de davanın sonuçlanma sürecini etkileyecektir. Söz gelimi, hâkim boşanma protokolünü incelediğinde, herhangi bir sorun veya hukuka aykırılık görmesi halinde protokolün değiştirilmesini isteyebilir.

Taraflar, boşanma dilekçesi ve protokolünü mahkemeye sunduktan sonra mahkeme tarafından bir duruşma tarihi belirlenir. Bu tarih, mahkemenin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı mahkemelerde duruşma tarihi birkaç hafta gibi kısa sürede gerçekleşebilmektedir. İş yoğunluğu fazla olan mahkemelerde ise duruşmalar birkaç ay sonrasında yapılabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma ilk celsede gerçekleşmektedir. Ancak avukatları olsa dahi taraflar duruşmaya katılmalı ve mahkeme huzurunda protokole uygun bir şekilde boşanma iradelerini açıklamalıdır. Hâkim dava dilekçesiyle birlikte sunulan protokolü inceler ve hukuka aykırılık veya suiistimal durumu söz konusu değilse boşanmaya karar verir.

Hakimin boşanmaya karar vermesi halinde, gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Tarafların tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmaması durumunda karar kesinleşir. Kesinleşme ile birlikte boşanma hukuki sonuçlarını doğurur.

Boşanma avukatı, hukuki destek sağlamak için danışabileceğiniz uzman bir avukattır.
Boşanma sürecinizde size rehberlik edecek deneyimli boşanma avukatı.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Tarafların anlaşmalı boşanma ile evlilik birliğinin sonlandırılmasını talep edebilmeleri için en az 1 yıl süre ile evli kalmış olmaları gerekir. Bu sürenin hesaplanmasında resmi nikâh tarihi başlangıç olarak kabul edilir. Resmi nikâh tarihi itibariyle en az 1 yıl evli kalmamış olanların anlaşmalı boşanma davası açması halinde, bu dava hâkim tarafından reddedilecektir ve eşlerin boşanmasına izin verilmeyecektir.

Anlaşmalı boşanma davasını eşler birlikte açabilirler. Eşlerden birinin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmesi halinde de anlaşmalı boşanma mümkün olabilmektedir.

Boşanma dava dilekçesiyle birlikte boşanma protokolünün de sunulması gerekir. Bu protokolde, malların paylaşımı, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek eşe verilecek yoksulluk nafakası, müşterek çocukların bakımını üstlenecek taraf lehine iştirak nafakası, var ise maddi ve manevi tazminatlar, çocuklarla ilişkinin nasıl kurulacağına ilişkin konularda tarafların anlaşmış olması gerekir. Boşanma protokolünde uyuşmazlık olması halinde dava, çekişmeli boşanma davasına dönecektir. Yine çekişmeli açılan boşanma davası, eşlerin boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşması halinde anlaşmalı davaya dönebilmektedir. Sürecin sağlıklı işlemesi, kısa sürede sonuçlanması ve olası hak kayıplarının önlenmesi için boşanma davalarında tecrübeli bir avukattan destek almak faydanıza olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davalarında, hâkimin boşanmaya karar verebilmesi için eşlerin duruşmada hazır bulunması gerekmektedir. Eşlerin avukatla temsil edilmesi, duruşmada hazır bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yani avukatı olsa dahi, her iki tarafın da mahkeme huzurunda bulunması zorunludur. Bunun nedeni, hakimin, tarafların kendi iradeleriyle boşanma protokolüne uygun olarak boşanmak istediklerini duyması gerekliliğidir. Hakim, taraflara anlaşmalı boşanmayı kendi rızalarıyla isteyip istemediklerini soracaktır. Her iki tarafın da rızası ile boşanmak istediği anlaşıldığında hakim boşanmaya karar verecektir.

Taraflardan birinin duruşmada hazır bulunmaması halinde boşanma gerçekleşmeyecektir. Taraflardan birinin anlaşmalı boşanmaya rıza göstermediğini beyan etmesi halinde dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi eşler tarafından birlikte hazırlanabilir veya eşlerden biri de bu dilekçeyi hazırlayıp mahkemeye sunabilmektedir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin avukat tarafından hazırlanması zorunlu değildir.

Her ne kadar zorunlu olmasa da boşanma davalarında tecrübeli bir avukatın hukuki desteğini almak yararınıza olacaktır. Zira anlaşmalı boşanma davası ve ekindeki anlaşmalı boşanma protokolü oldukça önem arz etmektedir. Zira eksik yapılan veya hiç yapılmayan hususlar daha sonra tarafların mağdur olmasına sebebiyet verebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolü 3 nüsha şeklinde düzenlenir. Nüshalardan birer tanesi eşlerde kalır ve bir tanesi de dava dilekçe ekinde mahkemeye sunulur. Anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerin her ikisinin de imzası bulunmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinde Olması Gerekenler

Boşanma dava dilekçesinde aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir.

 • Mahkemenin adı yazılmalıdır.
 • Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri bulunmalıdır
 • Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası belirtilmelidir.
 • Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri gösterilmelidir
 • Davanın konusu belirtilmelidir.
 • Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri yazılmalıdır.
 • İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği gösterilmelidir.
 • Dayanılan hukuki sebepler yazılmalıdır.
 • Açık bir şekilde talep sonucu bulunmalıdır.
 • Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası yer almalıdır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesinde, malların paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi tarafların anlaştığı hususlar belirtilmelidir.

Dilekçe Örnekleri 2023

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE 

Davacı : SÜLEYMAN ÇAKIR (T.C.No: ____________) 
Adresi : 
Davalı : NESRİN ÇAKIR (T.C. Kimlik No: _____________) 
Adresi
Konu   : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma 
Açıklamalar
Davacı ile Davalı 01.01.2021 tarihinden beri evlidir. Bu evlilikten 01.01.2022 doğumlu müşterek çocuk Pusat ve 01.01.2023 doğumlu müşterek çocuk Selvi bulunmaktadır. 
Davacı ile Davalı evlilik hayatlarına uyum sağlayamamış ve müşterek hayat çekilmez bir hale gelmiştir. Evlilik birliği temelinden sarsılmış ve evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir yararı kalmamıştır. 
Davacı ile Davalı boşanmanın hukuki ve mali sonuçlarını düzenleyen boşanma protokolünü birlikte imzalamıştır. Boşanma protokolü ekte sunulmuştur.
Devamında menfaat evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmasına karar verilmesi için işbu dava açılmıştır.

Hukuki Nedenler: TMK M.166, HMK ve ilgili kanun hükümleri 
Hukuki Deliller: Nüfus kayıtları, protokol, gerekirse tanık beyanları ve sair her türlü yasal delil 
Netice ve Talep: Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle; 
1- Türk Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca tarafların boşanmalarına, 
2- Ekte sunulan protokolün aynen kabulü ile hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

Davacı Süleyman ÇAKIR
İmza

EKler: 
Protokol aslı 
Davacı nüfus cüzdanı fotokopisi 
Davalı nüfus cüzdanı fotokopisi
 
Dilekçenin Word Formatını İndirmek İçin Tıklayınız…!
Anlaşmalı boşanma dilekçesi 2023

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE
 
DAVACI                   :  EYŞAN B.(T.C. No: ………………………….)
ADRES                    :
DAVALI                   :  EZEL B. (T.C. No: ………………………….)
ADRES                    :
KONU                     : Anlaşmalı boşanma davasının kabulü talebinden ibarettir.
AÇIKLAMALAR       :
1-Davalı Ezel B. ile 16.01.2016 tarihinden beri evliliğimiz devam etmektedir.
2-Ancak, nikah tarihinden beri evlilik birliğini kuramadığımız, birbirimize uyum sağlayamadığımızdan  ortak hayat ikimiz için de çekilmez haldedir. Bu nedenle evlilik birliğinin devamı mümkün görünmemektedir.
3-Davalı ile medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra, boşanmanın mali sonuçları, müşterek çocuğumuz Can B.’nin velayeti, nafaka ve çocuk ile baba arasındaki kişisel ilişkiyi düzenleyen ve ekte sunulan protokolü imzaladık.
4- Türk Medeni Kanununun ilgili maddesi uyarınca anlaşmalı boşanma talebinde bulunma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK md 166, HMK ilgili hükümleri
DELİLLER                         : Nüfus Kayıtları, Anlaşmalı Boşanma Protokolü
 
SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı
1- TMK madde 166 uyarınca ve hazırlanan Protokol uyarınca boşanma talebimizin kabulüne,
2- Ekte sunulu Protokolün aynen hüküm altına alınmasına,
Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 13.12.2023
DAVACI… …
İMZA…
EK-1       : Nüfus kayıtları
EK-2       : Anlaşmalı Boşanma Protokolü
Dilekçenin Word Formatını İndirmek İçin Tıklayınız…!
Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi 2023

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

BAKIRKÖY NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE
 
DAVACI               : CEMİLE AKARSU
ADRES                :                                
VEKİLİ                 : AV. MUSA YILMAZ
DAVALI               : ALİ AKARSU
ADRESİ               :
KONU                 : Anlaşmalı olarak boşanma talebi
 
AÇIKLAMALAR                  :
1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan taraflar, …/…/… tarihinden bu yana evlidirler. Bu evlilikten Berrin, Aylin, Mete ve Osman isimli ortak çocukları vardır.
2-) Taraflar arasındaki evlilik birliği; karşılıklı güvensizlik, sevgi eksikliği, ilgisizlik gibi sebeplerle eşler için çekilmez bir hal almıştır.
3-) Bu ortak hayatın çekilmezliği hali tarafların karşılıklı anlaşarak boşanmak istemeleriyle sonuçlanmıştır. Eşler, çocuklarının bu olumsuz tablodan etkilenmemeleri ve huzursuz bir ortamda büyümemeleri için bu sonuca ulaşmıştır. Böylelikle karşılıklı sevgi ve saygı tamamen sona ermeden çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak adına, boşanmanın hukuki, maddi ve manevi sonuçlarına ilişkin … / … / …… tarihli boşanma protokolünü karşılıklı olarak imza altına almışlardır.
4-)Bu protokolde eşler, müşterek çocukların velayeti, malvarlıklarının paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, nafaka konularında mutabık kalarak karşılıklı olarak anlaşmışlardır.
5-) TMK m.166 ve diğer ilgili hükümlere göre yukarıda açıklanan nedenler ve eşlerin karşılıklı olarak hazırladıkları protokol uyarınca boşanmaya karar verilmesini talep etmek zaruret halini almıştır.

HUKUKİ NEDENLER        : TMK m. 166, 168, 184,
HUKUKİ DELİLLER           : Nüfus kayıtları, kimlik fotokopileri, anlaşmalı boşanma protokolü, sair deliller.
SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesini, arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili
Av. Musa YILMAZ

EKLER                                   :
1- Nüfus kayıt örnekleri ve kimlik fotokopileri
2- Protokol (Aslı duruşmada sunulacaktır.)
3- Vekaletname
Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği 2023

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

….. NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİ’NE
 
DAVACI               : İsim Soyisim (T.C:………….)
Adres                  :
DAVALI               : İsim Soyisim (T.C:………….)
Adres                  :
KONU                 : Anlaşmalı boşanma isteminden ibarettir.
 
AÇIKLAMALAR:
1-) Taraflar ../../…. Tarihinden bu yana evlidir. Tarafların bu evlilikten, …… isimli …… doğumlu müşterek çocukları vardır.
2-) Taraflar arasında uzunca bir süredir şiddetli geçimsizlik söz konusudur ve devam eden anlaşmazlık son dönemde giderek artmıştır. Aralarındaki sosyal ve kültürel farklılık müşterek hayatın devamını imkânsız hale getirmiştir. Bu nedenle taraflar karşılıklı olarak anlaşarak, ekteki ../../…. tarihli anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamış ve imza altına almıştır.
3-) Netice itibariyle sayın mahkemenizden, taraflar arasında düzenlenen protokol çerçevesinde boşanmaya karar vermesini isteme zorunluluğu meydana gelmiştir.
 
HUKUKİ NEDENLER: İlgili Mevzuat
HUKUKİ DELİLLER : Nüfus Kayıt Örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve her türlü yasal delil.
SONUÇ VE TALEP    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; taraflar arasında düzenlenen protokol hükümlerince eşlerin boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz. ../../….


DAVACI AD- SOYAD
İMZA
Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi 2023

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü ve dilekçesi ile, evlilik birliği fiiliyatta sona ermiş olan ve karşılıklı anlaşarak boşanmak isteyen çiftler kısa sürede boşanabilmektedir. Kanunda belirli şartları taşıyan eşlerin boşanma kararında hemfikir olmaları halinde ilk duruşmada boşanmaları mümkün olabilmektedir.

Öncelikle anlaşmalı boşanma davası açabilmek için eşlerin en az 1 yıl boyunca evli kalmış olmaları gerekir. Bu 1 yıllık sürenin başlangıcı resmi nikah tarihidir.

Tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmesi için, boşanmanın hukuki ve ekonomik sonuçları noktasında anlaşmaları ve bu anlaşma sonucunda boşanma protokolü hazırlamaları gerekir.

Eşler, anlaşmalı boşanma davasını birlikte açabilir veya bir eşin açtığı davayı diğer eş kabul edebilir. Boşanma davasında görevli mahkeme Aile mahkemesidir. Yetkili mahkemesi ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların adı, soyadı, kimlik numarası ve adresleri yer almalıdır. Elbette tarafların karşılıklı anlaşarak boşanmak istedikleri hususu belirtilmelidir. Tarafların boşanmaya ilişkin açık irade beyanlarının bulunması protokolün en önemli parçasıdır.

Eşlerin müşterek çocukları var ise, çocukların velayetinin kimde kalacağı hususu protokolde belirtilmelidir. Velayet kendisinde olmayan eşin, çocuklarla kuracağı kişisel ilişkinin kapsamı da detaylı bir şekilde düzenlenmelidir. Velayetin kimde kalacağı belirlenirken çocuğun yüksek yararı esas alınır. Hakim velayetin kimde olacağına ilişkin çocuğun yüksek yararı gerektiriyorsa müdahalede bulunabilir.

Çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin, çocuklar için vereceği iştirak nafakası konusunun da protokolde belirtilmesi gerekir. İştirak nafakasının miktarı ve ödeme zamanları da detaylı bir şekilde düzenlenmelidir.

Boşanma sebebiyle eşlerden biri yoksulluğa düşecek olabilir. Bu bağlamda ekonomik durumu boşanmadan dolayı kötüleşecek eş lehine yoksulluk nafakası kararlaştırılabilir. Şayet eşler arasında yoksulluk nafakası kararlaştırılmışsa, bu hususun protokolde yer alması gerekir.

Bazı anlaşmalı boşanmalarda, eşin diğer eşe maddi ve/veya manevi tazminat ödemesi noktasında eşler arasında anlaşma sağlanmış olabilir. Protokolde tazminat konusunun ve ödeme şartlarının yer alması gerekmektedir.

Yargılama harç ve giderlerinin hangi eş tarafından karşılanacağı konusunun da protokole eklenmesi gerekmektedir. Protokolün her iki eş tarafından imza altına alınması gerekmektedir. Hakim, gerekli görmesi halinde protokolde hakkaniyeti gözeterek değişiklikler yapabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

İSTANBUL ( ). AİLE MAHKEMESİ’NE

TARAF : ANNE T.C Kimlik No: ….)
TARAF :BABA (T.C Kimlik No: …. )
KONU : Anlaşmalı boşanma protokolünün sunulması
AÇIKLAMALAR:
1) Boşanma Hususu
Taraflar evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda fikir birliğine varmış ve karşılıklı anlaşarak BOŞANMAYA KARAR vermişlerdir.
2)Çocukların Velayeti
Tarafların müşterek çocuğu ….. ’in velayeti, annesi …..’ ya verilecektir. Taraflar bu konuda anlaşmaya varmışlardır.
3) İştirak Nafakası
Müşterek çocuğun giderlerinin karşılanması için baba tarafından anneye hüküm tarihine kadar tedbir nafakası olarak …. TL ve boşanmadan sonra iştirak nafakası olarak …. TL ödenmesine karar verilmiştir. Bu ödemelerin her ayın …’üncü gününe kadar yapılması kararlaştırılmıştır.
4) Kişisel İlişki Kurulması
Babanın çocukla kişisel ilişki kurması adına, çocuğun; her hafta sonu en az 1 gün, dini bayramlarda en az 1 gün, milli eğitim yarıyıl tatilinde 1 hafta ve yaz tatillerinde 1 ay babada kalması konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır.
5)  Maddi ve Manevi Tazminat
Davalı baba, evlilik birliğinin sona ermesinde sorunların kendisinden kaynaklanması sebebiyle davacı anneye …… -TL maddi tazminat, …… TL  manevi tazminat ödemeyi kabul etmiştir.
6) Mal Paylaşımı
(1) Taraflar evlilik birliği içerisinde ………….. plakalı …….. model……marka aracı ortak edinmişlerdir. Davalı baba adına kayıtlı olan aracın baba üzerinde kalmasına karar verilmiştir. Davacı anne bu araç üzerinde herhangi bir hak talep etmeyecektir.
(2) Eşler, evlilik birliği içerisinde, …. İli, …. İlçesi, …. Mevkii, … Ada, … Parsel numaralı taşınmazı edinmişlerdir. Bu taşınmaz, davacı anne adına tapuda tescil edilecektir. Tarafların müşterek konutunda bulunan tüm ev eşyaları, davacı annede kalacaktır.
7) Yoksulluk Nafakası
Davalı baba, davacı anneye hüküm tarihinden itibaren her ayın……. unda yoksulluk nafakası olarak…………… TL ödemeyi kabul etmiştir.
8) Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti
Tarafların, yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden herhangi bir talepleri yoktur.
SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar tam bir anlaşmaya varmıştır. İşbu protokol birlikte düzenlenmiş ve imzalanmıştır. Tüm bu nedenlerle, sayın mahkemece anlaşmalı boşanma protokolünün kabulü ile protokole uygun olarak boşanmaya karar verilmesi, arz ve talep olunur. …/…./…..

TARAF                                                                                                                  TARAF
Anne                                                                                                                     Baba
İmza                                                                                                                       İmza

Anlaşmalı Boşanma Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davasında eksik bir husus olmaması halinde ilk duruşmada boşanmaya karar verilir. Bu süreç de mahkemelerin yoğunluğa göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mahkemelerin iş yoğunluğu göz önüne alındığında genellikle anlaşmalı boşanma davaları genellikle 1-3 ay arasında sonuçlanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma avukatlık ücreti ne kadardır?

Avukatlık asgari ücret tarifesine göre, anlaşmalı boşanma ücreti 17.900 TL + KDV’den az olmamak üzere belirlenmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında avukat tutmak zorunlu mu?

Genel olarak boşanma davalarında bir avukatla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak eksik veya hatalı işlemler sonucu mağdur olmak suretiyle hak kayıplarının önüne geçmek adına profesyonel destek almak yararınıza olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Ne Zaman Kesinleşir?

Hakim tarafından verilen boşanma kararı taraflara tebliğ edilir. Tarafların istinaf başvuru hakkından açıkça feragat ettiklerini beyan etmeleri veya istinaf başvuru süresinin sona ermesinin akabinde boşanma kararı kesinleşir.

5/5 - (6 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment