Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanma avukatı İstanbul ve tüm Türkiye’de evlilik birliğinin sona erdirilmesi sürecinde müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir. Boşanma avukatı, aile avukatı olarak da bilinir. Boşanma sürecini avukat ile yürütebileceğiniz gibi anlaşmalı boşanma dilekçesi ile müracaat ederek süreci kendiniz de takip edebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki geri dönüşü olmayan mağduriyetlerin yaşanmaması için profesyonel hukuk desteği almanız oldukça önemlidir.

Boşanma avukatı İstanbul ve Türkiye genelinde hukuki destek sağlamak için danışabileceğiniz uzman bir avukattır.

Ülkemizdeki Boşanma Davaları Verileri

TÜİK verilerine göre, kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2022 yılında 180 bin 954 çift boşanırken, 180 bin 592 çocuk velayete verildi. 2022 yılında evlenme sayısı ise 574 bin 358. Elbette kimse boşanmak için evlenmez. Ancak TÜİK verilerinde de görüldüğü üzere boşanma sayısının evlenme sayısına oranı neredeyse üçte birdir. Yani üç evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor.

Çiftlerin boşanma aşamasında olumsuz etkilenen psikolojilerinin etkisiyle çoğu zaman süreçte uyuşmazlıklar çıkıyor. Bu uyuşmazlıklar, çoğu zaman boşanmayı taraflardan sadece birinin istiyor olmasından kaynaklanıyor. Diğer uyuşmazlık nedenleri ise mal paylaşımı, çocukların velayeti veya nafaka gibi konulardır. Sözün özü; boşanma evresi, tarafları duygusal olarak yıpratmakla birlikte ortak çocukların yüksek yararını yakından ilgilendiriyor. Boşanmanın taraflar üzerindeki ekonomik sonuçları da elbette yadsınamaz. Uyuşmazlığın çözüme kavuşması ve müvekkillerinin menfaatlerini gözetmek açısından boşanma avukatının önemi büyüktür.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davalarının kanunda düzenlenen sebeplerden birine dayalı olarak açılması gerekmektedir. Boşanma davalarında boşanmanın sebebi olarak gösterilen husus, yargılamanın gidişatını, delillerin değerlendirilmesini ve hatta hükme esas teşkil edecek gerekçeyi dahi etkilemektedir. Bu sebeple boşanma davası açarken, evlilikte ortak yaşamı çekilmez hale getiren hangi boşanma sebebine dayandığınız oldukça önem arz etmektedir.

Boşanma sebepleri, genel boşanma ve özel boşanma sebepleri olarak iki ayrı kategoride değerlendirilmektedir.

Genel boşanma sebepleri şu şekildedir:

Anlaşmalı boşanma davaları dışındaki tüm boşanma sebepleri çekişmeli boşanma davalarının sebeplerini oluşturmaktadır. Boşanma ve boşanmanın hukuki ve ekonomik sonuçları konusunda eşlerin anlaşması söz konusu değilse, o dava çekişmeli boşanma davasıdır.

Özel Boşanma Sebepleri ise şu şekildedir:

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı mahkemelerde, boşanma davalarına asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla bakar. Yetkili mahkeme ise, eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya eşlerin davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanma davası, yetkili aile mahkemesine verilecek olan boşanma dava dilekçesiyle açılmaktadır. Yalnızca dilekçenin verilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda gerekli harç ve giderlerin de yatırılması gerekmektedir. Yargılama giderlerinin yatırılmaması halinde, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmektedir. Boşanma davası yalnızca açılmakla sona eren bir süreç değildir. Yargılama süresince tahkikat yapılacak ve deliller değerlendirilecek, bu doğrultuda hüküm kurulacaktır. Dava açılırken, eşlerin ilişkilerindeki dinamiklere göre en doğru boşanma sebepleri seçilmeli ve bu sebeplere göre hukuka uygun deliller mahkemeye sunulmalıdır. Boşanma sebepleri ve sunulan deliller değerlendirilerek eşlerin kusur oranlarına göre mahkemece hüküm kurulacaktır. Yargılamanın usul ve esasına ilişkin yapılacak bir hata, telafisi güç sonuçlara yol açabilir veya gereğinden fazlaca zaman kaybına yol açabilir. Bu sebeple alanında uzman bir boşanma avukatıyla çalışmak yararınıza olacaktır.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanmaya kıyasla oldukça kısa sürede sonuçlanmaktadır. Boşanmanın hukuki ve ekonomik sonuçları üzerinde eşlerin anlaşması ve bu anlaşma doğrultusunda boşanma protokolü hazırlayarak karşılıklı imza etmeleri halinde, ilk duruşmada boşanma kararı verilmektedir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasından sonra, mahkemece taraflara duruşma gününü bildiren tebligat gönderilir. Duruşma gününün süresi, mahkemelerin iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak azami 3 ay içerisinde duruşma gerçekleşecek ve boşanma protokolünde eksik veya hukuka aykırılık olmaması halinde, mahkemece boşanma kararı verilecektir. Yani anlaşmalı boşanma süreci, günümüzde en fazla 3 ay sürmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları ise çok daha uzun sürmektedir. Tarafların karşılıklı olarak dilekçelerini sunmaları yani dilekçelerin teatisi, sonrasında ön inceleme ve tahkikat aşamaları, nihayetinde de yargılama süreçleri ilk derece mahkemesinde en az 1 yıl sürmektedir. İlk derece mahkemesinin verdiği kararı, taraflardan biri muhakkak kabul etmeyecek ve üst derece mahkeme aşaması da bu sürece dahil edilecektir. İstinaf ve temyiz aşamaları da eklendiğinde, günümüz şartlarında boşanma davaları ortalama 3-5 yıl sürebilmektedir.

Boşanma Avukatı İstanbul Hangi Davalara Bakar?

 • Nişanın Bozulması Sebebiyle Maddi Manevi Tazminat Davası
 • Nişan Hediyelerinin Geri Verilmesi Davası
 • Anlaşmalı Boşanma Davası ve Boşanma Protokolü
 • Çekişmeli (Anlaşmasız) Boşanma Davası
 • Boşanma Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat talepleri
 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olması Sebebiyle Boşanma
 • Ortak Hayatın Katlanılamaz Hale Gelmiş Olması Sebebiyle Boşanma
 • Zina Sebebiyle Boşanma
 • Terk Sebebiyle Boşanma
 • Hayata Kast, Onur Kırıcı veya Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma
 • Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma
 • Velayet Davaları ( Velayetin Değiştirilmesi, Kaldırılması, Düzeltilmesi)
 • Nafaka Davaları ( Yoksulluk, İştirak, Yardım, Tedbir, Nafaka Artırım)
 • Soybağı ile ilişkin davalar ( Babalık, Soybağının Reddi, Çocukla Kişisel İlişkinin Kurulması, Evlat Edinme, Evlatlık Bağının Kaldırılması)
 • Mal Paylaşımı Davaları ( Aile Konutuna Şerh Koyulması, Aile Mallarının Korunması, Aile Mallarının Korunması, Katılma Alacağı, Değer Artış Payından Doğan Alacak, Mal Rejiminin İptali)
Boşanma hukuku ve Boşanma avukatı İstanbul konseptini gösteren sembolik bir görsel

Boşanma Avukatı ve Boşanma Davasında Deliller

Taraflar boşanma davalarında, haklılıklarını ispat etmek amacıyla belirli delillere başvurmak istiyorlar. Zira iddiaların ispat edilmesi için delil sunmak gerekir. Sunulan delillerin ise hukuka uygun olarak elde edilmiş olması gerekir. Ayrıca bu delillerin boşanma konusuyla ilgili olması gerekir.

Hukuk Aykırı Deliller

Hukuka aykırı delile dair şöyle bir örnek verebiliriz. Casus yazılım kullanarak elde edilen deliller, davada hükme esas alınamaz. Çünkü casus yazılım kullanmak suretiyle delil edilmesi, delili hukuka aykırı hale getirir. Hatta hukuka aykırı delil edilmesi halinde, delili ileri süren eşin cezai sorumluluğu gündeme gelecektir.

Casus yazılım gibi hukuka aykırı delillerle zina sebebiyle boşanma davası açılamaz. Dolayısıyla maddi-manevi tazminat talebinde bulunulamaz. Ancak evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi başka bir gerekçeyle boşanma davası açılması mümkündür.

Hukuka Uygun Deliller

Hukuka uygun delillere, telefon arama ve SMS kayıtlarını örnek gösterebiliriz. Mahkemeden ilgili telefon numarasının kayıtlı olduğu operatöre müzekkere yazılması talep edilebilmektedir. Bunun için operatör kayıtları deliline dayanıldığını mahkemede belirtmek gerekir. Mahkemenin müzekkeresi sonrası ilgili operatör HTS kayıtlarını mahkemeye gönderecektir. HTS kayıtlarında telefon ve mesajlaşma kayıtlarının içeriği görünmez. Kayıtlarda ilgili numaranın hangi numarayla, hangi tarihte, kaç defa, ne kadar süreyle telefon veya mesaj yoluyla görüştüğü tespit edilebilmektedir.

Boşanma avukatı hizmetleri ve danışmanlık konseptini yansıtan bir görsel.
Boşanma avukatı İstanbul ilinde en çok aranan avukatlar arasındadır.

Yeri gelmişken şunu da ifade etmekte fayda var. Sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan yazışma kayıtlarının müzekkere yoluyla dosyaya dâhil edilmesi pek mümkün görünmemektedir. Çünkü sosyal medya uygulamalarının birçoğu yurtdışı merkezlidir. Mahkeme tarafından yazılan müzekkerelere cevap vermemekte veya cevap verseler dahi kişisel verileri paylaşmamaktadırlar. Ancak bu tür uygulamalardaki yazışma kayıtlarını içeren ekran görüntülerini dava dosyasına sunmak mümkündür.

Otel kayıtları da hukuka uygun deliller arasındadır. Mahkeme, taraflardan birinin talebiyle otel kayıtlarını emniyetten veya otelin kendisinden talep edebilir. Uygulamada mahkeme genellikle doğrudan emniyete müzekkere yazmaktadır. Zira otel yönetimleri kayıtlarını emniyetle paylaşmaktadır.

Elbette ki tanık beyanı da hukuka uygun delillerdendir ve oldukça önemlidir. Zira taraflar arasındaki uyuşmazlıkların her zaman kayıt altına alınması mümkün değildir. Bu tür durumlarda tanık beyanları önem arz eder.

Banka kayıtları ve hesap dökümleri de mahkeme tarafından bazı durumlarda bankalardan istenebilir. Gerçek sosyoekonomik durumun tespiti, gelir tespiti, mal kaçırma, ziynet eşyaları tespiti, mal paylaşımı gibi durumlarda banka kayıtlarına ve hesap dökümlerine ihtiyaç olabilir.

Boşanma Davası Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Taraflardan birinin boşanmaya karar vermesi halinde, çekişmeli davaya girişmeden önce muhakkak bir anlaşma yolunun var olup olmadığı değerlendirilmelidir. Boşanma sürecinde, psikolojik, fiziki ve ekonomik şartlar bakımından en makul yol, anlaşmalı boşanmadır. Zira anlaşmalı boşanmada ilk şartları varsa ilk duruşmada boşanma söz konusudur. Uzun ve yorucu yargılama süreci, bu süreçte ortak çocukların ve eşlerin ailelerinin baskısı, avukata ödenecek vekalet ücreti gibi konular göze alındığında anlaşmalı boşanma en sağlıklı yol olarak gözükmektedir.

Anlaşma zemininin mümkün olmaması halinde davanın çekişmeli olarak açılması gerekir. Davanın kabulü için kanunda dayanılan boşanma sebeplerinden birine dayanılmalı ve bu doğrultuda hukuka uygun deliller toplanmalıdır. Diğer eşin boşanmada kusurlu olduğunun ispat edilememesi halinde, dava aleyhe sonuçlanacaktır.

Boşanma Avukatı İstanbul ve Türkiye Genelinde Önemi

İyi bir boşanma avukatı, kanuni düzenlemelere ve yüksek yargı kararlarına hakim olmalıdır. Bununla birlikte aile hukuku davalarında tecrübeli olması müvekkilin menfaatlerini gözetmek açısından önemlidir. Boşanma avukatının sürece etkisiyle, müvekkilin hakları korunabileceği gibi yargılama süresi de daha kısa sürecektir. Tüm detayları dikkatle inceleyerek iyi bir dava hazırlık dönemi geçirmek, delilleri tespit etmek davanın gidişatını olumlu etkiler. İyi bir boşanma avukatı, müvekkiliyle güven ve gizlilik esasıyla çalışmalarını yürütür. Müvekkil, avukatına ihtiyaç duyduğunda ulaşabilirse sağlam bir hukuki ilişki kurulur.

Hukuk büromuz tarafından yayımlanan Ceza Avukatı İstanbul adlı makalemiz de ilginizi çekebilir. Bizi instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

Boşanma Avukatı İstanbul Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti ne kadar?

Çekişmeli boşanma davaları, 2023 yılı itibariyle tavsiye niteliğindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 44.500 TL’dir. Avukat davanın türüne, zorluk ve iş yükü durumuna göre harcayacağı mesai ve emeğe göre dava ücretini serbetçe belirleme hakkına sahiptir. Çekişmeli davalarda maddi ve manevi tazminat talepleri olması halinde avukatlık ücreti, 44.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’idir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Mahkemelerin iş yüküne göre değişmekle birlikte ilk derece mahkemelerinde yargılama süreci, anlaşmalı boşanma davaları için en fazla 3 ay, çekişmeli boşanma davalarında en az 1 yıldır.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme, Aile Mahkemeleridir. Yetkili aile mahkemesi ise, eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesidir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl olur?

Boşanmada mal paylaşımı, eşler arasında aksine bir sözleşme yoksa Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine göre yapılmaktadır. Buna göre, evlilik tarihinden sonra yani evlilik süresince edinilen mallar eşler arasında ortak paylaşılmaktadır.

Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir?

Çocuğun velayeti konusunda, boşanmada kusurun önemi yoktur. Hakimin geniş takdir yetkisi vardır. Şartları daha uygun olduğu takdirde, velayetin boşanmada kusurlu olan tarafa verilmesi mümkündür. Hakim velayetin kimde olacağı konusunda karar verirken çocuğun üstün yararını gözetir. Çocuğun bedensel, ruhsal, toplumsal ve ahlaki gelişimini hangi tarafın sağlaması daha mümkün görünüyorsa velayet ona verilecektir. Çocuğun yaşı, cinsiyeti, eğitim ve sağlık durumu konusunda, çocuk için hangi tarafta kalması daha uygun görülürse velayet ona verilecektir.

5/5 - (7 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment