Borca İtiraz Dilekçesi

Genel haciz yoluyla hakkında icra takibi başlatılan borçlu, borca itiraz dilekçesi ile ödeme emrine itiraz ederek takibin durmasını sağlayabilmektedir.

Alacaklı olduğunu iddia eden kişinin icra müdürlüğüne yaptığı takip talebi sonrasında, icra müdürlüğü tarafından borçluya ödeme emri gönderilir. Borçlunun da kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı 7 gün içerisinde cevap vermesi gerekir. Ödeme emrine borçluya, 7 gün içerisinde borcunu ödemesi gerektiği, borcu yoksa yine aynı süre içerisinde itiraz etmesi gerektiği, itiraz etmezse yine bu süre içerisinde mal bildiriminde bulunması gerektiği ihtar edilir.

İlamsız icra takibinde borçlu görünen kişi, alacaklı görünen kişiye borcunun olmadığını düşünüyorsa, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde borca itiraz etmesi gerekir. 7 günlük süre ödeme emrinin tebliğinden başlar. Bu süre kesindir ve hak düşürücü niteliktedir. 7 günden sonra yapılan itiraz takibi durdurmaz, yapılmamış sayılır. Bu durumda 7 günün sonunda takip kesinleşir ve alacaklı talep ederse, borçlunun malvarlığına ve üçüncü kişilerdeki alacaklarına haciz koydurabilir.

Borca itiraz dilekçesinin içeriğinden borca itiraz edildiğinin anlaşılabilir olması gerekir. Borca itiraz dilekçesi ile takibin durdurulmasını sağlamak için itirazın süresi içerisinde, borçlu görünen kişi veya vekil atadığı icra avukatı tarafından yapılması gerekir.

İtirazın kural olarak ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılması gerekir. Ancak takipte borçlu görünen kişi, ödeme emrini çıkaran icra dairesine gönderilmek üzere, bulunduğu yerdeki icra dairesinden de yapılabilmektedir. İtiraz sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Her iki durumda da yapılan itiraz, icra dairesi tarafından tutanağa geçirilir.

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıda örnek niteliğinde borca itiraz dilekçesi sunulmuştur. Hukukumuzda avukatla temsil zorunlu olmamakla birlikte, tecrübeli bir avukattan hukuki destek alınması, hak kayıplarının yaşanması ihtimalini azaltacaktır.

İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                            :2024/… Esas

BORÇLU GÖRÜNEN : …….. (TC:…..)

ADRES : Kartal / İst

VEKİLİ : Av. Musa YILMAZ

ALACAKLI GÖRÜNEN      : ………

KONU                                : Müvekkil hakkında başlatılan icra takibine karşı, süresi içerisinde borca ve imzaya itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR                     :

Müvekkilimiz aleyhine, Müdürlüğünüzün 2024/… esas sayılı dosyası ile adi senet dayanak gösterilerek ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Takibe dayanarak çıkarılan ilamsız ödeme emri müvekkile ../../2024 tarihinde tebliğ edilmiştir. .

Müvekkilin, ödeme emrinde alacaklı görünen kişiye herhangi bir borcu bulunmamaktadır, müvekkil borçlu değildir. Bu sebeple, borca, faize ve tüm ferilerine itiraz ediyoruz.

Takip talebinde dayanak gösterilen adi senet altındaki imza müvekkile ait değildir. Söz konusu adi senet altındaki imzaya ayrıca ve açıkça itiraz ediyoruz.

TALEP VE SONUÇ               : Yukarıda izah edildiği üzere, müvekkilimiz aleyhine başlatılan takip sonucu müdürlüğünüzce gönderilen ilamsız ödeme emrine ve senet altındaki imzaya açıkça ve ayrıca itiraz ediyoruz. Ödeme emrinde gösterilen imzaya, alacağa, faize ve tüm ferilerine itirazımıza dayanarak takibin durdurulmasını vekaleten talep ederiz. Tarih. ../…2024

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

Av. Musa YILMAZ

Dilekçe Örneğini Word Formatında İndirmek İçin Tıklayınız

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment