Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Hayata kast, Türk Medeni Kanunu’nun 162. maddesinde düzenlenen özel ve mutlak boşanma sebebidir. Hayata kast nedeniyle boşanma dava dilekçesi ile, ortak hayatın kendisi için katlanılamaz hale geldiği eş, boşanma sürecini başlatabilecektir. Dilekçe örneğine geçmeden önce kısaca dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirme yapmayı faydalı buluyoruz.

Ayrıca her ne kadar dilekçe örneği paylaşıyor olsak da boşanma kararı almış kişilerin maddi ve manevi kayıplarının en aza indirgenmesi için boşanma avukatı görüşerek profesyonel avukat desteği almalarını tavsiye ederiz.

hayata kast nedeniyle boşanma kararı almış kişiler için dilekçe örneği
Boşanma sebepleri arasında en yaygın görülen hayata kast sebebiyle boşanma dilekçesi

Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış başlıklı TMK madde 163‘ye göre;

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü
davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası
açabilir.
Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde
bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Eşe karşı davranışın hayata kast niteliğinde taşımasına, eşi fiilen öldürmeye teşebbüs ve intihara teşvik ve intihar etmesine yardım etme fiilleri örnek gösterilebilir. Eylemin hayata kast olarak nitelendirilmesi için ördürme niyetiyle hareket edilmesi gerekir. Aksi halde eylem, somut olaya göre pek kötü veya onur kırıcı davranış olarak değerlendirilebilecektir.

Davanın hak düşürücü süre içerisinde açılması gerekir. Hak düşürücü süreler olan 6 ay ve 5 yıllık süreler geçtikten sonra dava hakkı düşer. Hakim bu süreleri kendiliğinden gözetir.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur. Davacı eşin, hayatına kast eden diğer eşi açık veya örtülü bir şekilde affetmemiş olması gerekir. Davalı eş, af iddiasında bulunuyorsa bunu ispat etmesi gerekir.

Hayata kast eyleminin ispat yükü davacıdadır. Dava hukuka uygun her türlü delille ispat edilebilir. Özellikle ceza yargılaması dosyasındaki deliller, tıbbi kayıtlar, tanık beyanları ve kamera kayıtları ispata elverişli delillerdir. Ceza yargılamasında şikayetten vazgeçmek, boşanma davası açısından hayata kast eyleminin gerçekleşmediği yönünde delil teşkil etmez.

Hayata kast nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Davacı eş, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecekse tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası talep edebilir. Mal paylaşımı noktasında talep halinde hakim, eşinin hayatına kast eden diğer eşin payında azaltmaya veya payı tamamen kaldırmaya karar verebilir. Hayata kast eden eşin bu eylemi, velayet konusunda da olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

Bu kısa açıklamanın akabinde, hayata kast nedeniyle boşanma dilekçesi örneğine geçebiliriz. Önemle uyarmakta fayda görüyoruz ki, örnek dilekçe her uyuşmazlıkla birebir örtüşmeyecektir. Her evliliğin kendi iç dinamikleri, eşlerin tavır ve davranışları farklılık arz edeceğinden tam uyuşmanın da beklenmemesi gerekir. Telafisi güç hak kayıplarına sebebiyet vermemek adına tecrübeli bir boşanma avukatından profesyonel destek alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : Adnan Ziyagil(TCN: 35235235235)

ADRES :

VEKİLİ : Av. Musa Yılmaz

DAVALI : Bihter Ziyagil (TCN:44244244244)

ADRES :

KONU : Hayata kast nedeniyle boşanma, maddi ve manevi tazminata ilişkin dava dilekçemizdir.

OLAY TARİHİ: 24/06/2010

DAVA TARİHİ: 12/11/2010

AÇIKLAMALAR:

Taraflar 2008 yılından beri evlidir ve bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır.

Davacı müvekkil iş insanıdır ve Ziyagil Holding’in yönetim kurulu başkanıdır. Davalı ise ev hanımıdır. Davacı müvekkil, işi gereği sürekli olarak iş seyahatlerine çıkmakta ve iş dünyasından çeşitli insanlarla toplantılar gerçekleştirmektedir. Müvekkilin iş yaşantısı sebebiyle kurmuş olduğu ilişkiler davalı nezdinde kıskançlık krizlerine sebep olmuş ve çiftler arasında kıskançlık sebebiyle sayısız tartışmalar meydana gelmiştir.

Son olarak 24/06/2010 tarihinde, yine kıskançlık krizi sonucu çıkan tartışma esnasında davalı, kendine hakim olamamış ve mutfaktan kaptığı bıçakla müvekkilin üstüne yürümüş ve ‘Bıktım senin işinden, geber de kurtulayım.’ diyerek müvekkili karnından 2 defa bıçaklamıştır. Davalı saldırısına devam etmek istemiş ancak evdeki hizmetliler tarafından müdahale edilerek müvekkilin canı kurtarılmıştır. Davalı, bu olayın akşamında ailesinin evine kaçmıştır. Hastaneye kaldırılan müvekkil, kan kaybına bağlı şoka girmiş ve iki hafta yoğun bakımda kalmıştır.

Müvekkil, davalının hayatına kast etmesi ve evlilik sürecince devam eden kıskançlık krizlerinden dolayı boşanmak istemektedir. Bu sebeple davacı Adnan Ziyagil ile, davalı Bihter Ziyagil’in TMK 162/1 hükmü uyarınca boşanmalarına, davalının davacıya TMK madde 174 uyarınca maddi ve manevi tazminat ödemesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İDDİAMIZIN DAYANAĞI VAKIALAR:

1- Müvekkil ile davalı evli olup müşterek çocukları bulunmamaktadır.

2- Davalı, müvekkilin hayatına kast etmiştir.

HUKUKİ DELİLLER :

1- Aile Nüfus Kaydı

2- İstanbul .. Ağır Ceza Mahkemesinin … esas sayılı dosyası

3- … Eğitim Araştırma Hastanesi ../../…. tarihli epikriz raporu

3- Tanık Beyanları,

Tanık Listesi

a) Beşir Elçi , Adres: …..

b) Matmazel Deniz, Adres: ….

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK ve her türlü yasal mevzuat

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda detaylıca açıklanan nedenlerle;

1- Davamızın kabulü ile tarafların TMK 162/1 hükmü uyarınca BOŞANMALARINA,

2- Müvekkil lehine hükmün kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte TMK 174/1 uyarınca ….. TL maddi tazminata HÜKMEDİLMESİNE,

3- Müvekkil lehine hükmün kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte TMK 174/2 uyarınca ….. TL manevi tazminata HÜKMEDİLMESİNE,

4- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa YÜKLETİLMESİNE,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 12/11/2010

Davacı Vekili

Av. Musa YILMAZ

DİLEKÇENİN WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ.

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment