İcra Hukukunda Süresiz Şikayet

İcra memur işlemini şikayet, kural olarak süreye tabidir ve bu süre 7 gündür. Süre, şikayet edenin şikayet konusu işlemi öğrendiği tarihten itibaren başlar. Şikayet süresi, hak düşürücü niteliktedir. İcra mahkemesi, şikayetin süresinde yapılıp yapılmadığını kendiliğinden gözetir. Şikayetin hak düşürücü olması bazı durumlarda hak kayıplarına sebep olabilmektedir. İcra hukukunda süresiz şikayet halleri ise, belirli bir hak düşürücü süreye tabi değildir.

Ancak şikayet konusunun süreye tabi olup olmadığına bakılmaksızın, en geç icra takibi infaz oluncaya kadar yapılması gerekir. Takip sona erdikten sonra, bu takibe ilişkin işleme karşı şikayet yoluna gidilemez.

İcra hukukunda süresiz şikayet halleri, bir hakkın yerine getirilmemesi veya nedensiz sürüncemede bırakılması ve kamu düzenine aykırılık durumlarında mümkündür. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için icra avukatı ile görüşmeniz sağlıklı olacaktır.

İcra Hukukunda Süresiz Şikayet

İcra Hukukunda Süresiz Şikayet Sebepleri

Aşağıdaki işlemler hak düşürücü süreye tabi olmaksızın şikayet edilebilmektedir:

 • İcra müdürünün mahkeme adına karar vermesi
 • Alacaklı veya borçlunun taraf ya da takip ehliyetinin bulunmaması
 • Ödeme emri tebliğ edilmeden malların haczedilmesi
 • Takip kesinleşmeden borçlunun mallarının haczedilmesi
 • Aynı dosyada yeni bir takip talebi düzenleyerek ikinci kez ödeme emri çıkarılması
 • Takibin tarafı olmayan kişiye ödeme emri çıkarılması
 • Devlet mallarının haczedilmesi
 • Alacaklı tarafından para borcuna veya teminat verilmesi ilişkin ilam icra dairesine verilmesine rağmen borçluya icra emri tebliğ edilmemesi
 • İlam niteliğinde olmayan bir belge ile icra emri düzenlenmesi ve ilamlı takip yapılması
 • Takibin dayanağı olan ilama aykırı işlem yapılması
 • İlamın bölünerek birden fazla defa takibe konulması
 • Kesinleşmeden icra edilemeyecek ilamların kesinleşmeden takibe konulması
 • Haczedilemeyen emekli maaşının haczedilmesi
 • Harcın kanuna aykırı olarak hesaplanması
 • Satışa çıkarılan malın artırmada % 50 koşulu sağlanmadan ihale edilmesi
 • Birinci haciz ihbarnamesine itiraz edilmiş olmasına rağmen ikinci haciz ihbarnamesinin gönderilmesi
 • Üçüncü kişi sayılmayan kişilere haciz ihbarnamesi gönderilmesi
 • Yabancı para alacağının TL karşılığının takip talebi ve ödeme emrinde gösterilmemiş olması
 • İşleyecek faiz oranının yanlış hesaplanması
 • Borçlu hakkında takip kesinleşmeden icra kefiline icra emri gönderilmesi
 • İcra kefaletinin TBK kapsamında geçerli olmamasına rağmen icra emri gönderilmesi
 • Kolektif şirketlerin borç ve taahhütlerinden dolayı şirkete karşı takip yapılıp bu takip semeresiz kalmadan veya şirket herhangi bir nedenle sona ermeden ortak aleyhine takip yapılması
Süresiz şikayet halleri nelerdir?

İcra hukukunda süresiz şikayet halleri, bir hakkın yerine getirilmemesi, nedensiz yere sürüncemede bırakılması veya kamu düzenine aykırılık durumlarıdır.

Icra hukukunda şikayet nereye yapılır?

İcra hukukunda şikayet, şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine yapılır.

İcra müdürünün işlemini şikayet kaç gün?

Şikayet süresi kural olarak 7 gündür. Bu süre hak düşürücü niteliktedir ve şikayet konusu işlemin öğrenildiği tarihten itibaren başlar. 7 gün kuralının istisnası, süresiz şikayet halleridir.

Kamu düzenine aykırılık söz konusuysa yapılacak şikayetin süresi nedir?

Kamu düzenine aykırılık iddiasıyla yapılacak şikayet süreye tabi değildir. İcra dosyası kapanana kadar her zaman yapılabilir.

5/5 - (2 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment