İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İcra takibine itiraz dilekçesi ile, icra takibinde borçlu görünen kişi, ödeme emrine itiraz ederek takibin durdurulmasını sağlayabilir. Aşağıda sunulan icra takibine itiraz dilekçe örnekleri, yol gösterici olması açısından okuyucularla paylaşılmıştır. Takip hukuku, usuli işlemlerin olduğu, teknik detayların belirleyici olduğu bir alandır. Hukuki destek alınmadan yapılan işlemlerde hak kaybı yaşanması ihtimali oldukça yüksektir. Bu sebeple, tecrübeli bir icra avukatı ile görüşerek profesyonel hukuki hizmeti alınmasını tavsiye ederiz.

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği- Kısmi İtiraz

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği- Kısmi İtiraz

BAKIRKÖY … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                            :2024/… Esas

BORÇLU GÖRÜNEN : …….. (TC:…..)

ADRES : Kartal / İst

VEKİLİ : Av. Musa YILMAZ

ALACAKLI GÖRÜNEN      : ………

KONU                                : Müvekkile ../../2024 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine karşı, süresi içerisinde borca kısmen itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR                     :

Müvekkilimiz aleyhine, Müdürlüğünüzün 2024/… esas sayılı dosyası ile …./…. numaralı 25.000 TL tutarlı fatura dayanak gösterilerek ilamsız icra takibi başlatılmıştır. İlgili ödeme emri müvekkile ../../2024 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Müvekkilin borcu, ödeme emrinde gösterildiği gibi 25.000 TL değildir. Müvekkil, borcun 18.000 TL’lik kısmını ../../2024 tarihinde ödemiştir. Müvekkilin borcu 7.000 TL’dir.

TALEP VE SONUÇ               : Yukarıda izah edildiği üzere, müvekkilimiz aleyhine başlatılan takip sonucu müdürlüğünüzce gönderilen ilamsız ödeme emrinde borcun 18.000 TL’lik kısmına, bu kısma ilişkin faize ve ferilerine itiraz ediyoruz. Ödeme emrinde gösterilen 18.000 TL’lik kısım için alacağa, faize ve tüm ferilerine itirazımıza neticesinde bu kısım için takibin durdurulmasını vekalet talep ederiz. Tarih. ../…2024

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

Av. Musa YILMAZ

İtiraz Dilekçesi Örneği- Borca ve İmzaya İtiraz

BÜYÜKÇEKMECE … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                            :2024/… Esas

BORÇLU GÖRÜNEN : …….. (TC:…..)

ADRES : Kartal / İst

VEKİLİ : Av. Musa YILMAZ

ALACAKLI GÖRÜNEN      : ………

KONU                                : Müvekkil hakkında başlatılan icra takibine karşı, süresi içerisinde borca ve imzaya itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR                     :

Müvekkil aleyhine başlatılan, yukarıda dosya numarası yazılı icra takibi neticesinde müdürlüğünüzce ödeme emri düzenlenmiş ve bu ödeme emri müvekkile ../../2024 tarihinde gönderilmiştir.

Müvekkilin, alacaklı görünen kişiye karşı herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu sebeple borcun tamamına, faize ve tüm fer’ilerine itiraz ediyoruz.

Ayrıca takip talebinde dayanak evrak olarak adi senet gösterilmiştir. Dayanak adi senet müvekkil tarafından imza edilmemiştir, senedin altındaki imza müvekkile ait değildir. Bu nedenle adi enet altındaki imzaya ayrıca ve açıkça itiraz ediyoruz.

TALEP VE SONUÇ               : Yukarıda açıklamaya çalışıldığı üzere, ilamsız ödeme emrine ve dayanak senet altındaki imzaya açıkça ve ayrıca itiraz ediyoruz. Ödeme emrinde gösterilen imzaya, borcun tamamına, faize ve tüm ferilerine itirazımıza dayanarak takibin durdurulmasını vekaleten talep ederiz. Tarih. ../…2024

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

Av. Musa YILMAZ

Konuyla ilgili olarak ayrıca borca itiraz dilekçesi başlıklı makalemizi de okumanız sizler için faydalı olacaktır.

Dilekçe örneklerini Word formatında indirmek için tıklayınız!

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment