İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali

İtirazın kaldırılması ve itirazın iptali kavramları sıkça karıştırıldığı için bu makalemizde iki düzenleme arasındaki farklara değinmek istedik.

Alacaklı olduğunu ispatlamak için elinde İcra ve İflas Kanunu 68-68/a maddelerinde değinilen belgeler olmayan veya bu belgeler olsa da itirazın kaldırılması yolunu tercih etmeyen alacaklının, takibe itiraz eden borçlunun itirazını ortadan kaldırmak ve takibin devamını sağlamak için açtığı davaya itirazın iptali davası denir.

Alacağı İİK madde 68/1‘de sayılan belgelerden birine dayanan alacaklının, icra mahkemesine başvurarak borçlunun itirazın giderilmesi ve takibin devamını sağlaman için başvurduğu yol ise itirazın kaldırılması yoludur. Konuyla ilgili icra avukatı ile görüşerek profesyonel hukuki destek almanız sizler için faydalı olacaktır.

İtirazın kaldırılması ve itirazın iptali kavramları sıkça karıştırıldığı için bu makalemizde iki düzenleme arasındaki farklara değinmek istedik.
İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması birbirinden farklı kavramlardır.

İtirazın Kesin Kaldırılması ve İtirazın İptali Farkları

İtirazın kesin kaldırılması ve itirazın iptali konularının farkları sıklıkla karıştırılmaktadır. İki kurum arasındaki farklar ise şu şekildedir:

 • İtirazın iptali, bir davadır. Ancak itirazın kesin kaldırılması, karşıt görüşler olsa da bir dava değil, bir başvuru yoludur.
 • İtirazın iptali davası genel mahkemelerde görülür. Davanın görüleceği mahkeme, uyuşmazlığın kaynaklandığı hukuki ilişkiye göre tüketici, iş veya asliye ticaret mahkemeleri olabilmektedir. İtirazın kesin kaldırılması kurumunda görevli mahkeme, icra mahkemeleridir.
 • İtirazın iptali yoluna başvurmak isteyen alacaklı, borçlunun itirazının kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içerisinde genel mahkemelerde davayı açmalıdır. İtirazın kaldırılması yoluna gitmek isteyen alacaklı ise itirazın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde bu yolu başvurmalıdır.
 • İki kurum arasında harç ve vekalet ücretleri konusunda da farklar bulunmaktadır. İtirazın iptalinde, istenen alacağın tutarına göre nisbi harç alınmakta ve dava sonunda nisbi vekalet ücretine hükmedilmektedir. Ancak itirazın kaldırılmasında maktu (sabit) harç alınır ve dava sonucunda maktu vekalet ücretine hükmedilir.
 • İtirazın iptalinde alacağın likit olması veya bir belgeye dayanıyor olması gerekmez. İtirazın kaldırılması ise alacağın likit olduğu ve bu alacağın İİK. 68. maddede belirtilen belgelerden birine dayandığı hallerde mümkündür.
 • İtirazın iptali davasında ispat bakımından genel hükümler uygulanır. Hukuka uygun her türlü delille ispat edilebilir, tanık dinlenebilir, ticari defter kayıtları incelenebilir. İtirazın kaldırılmasında ise, sınırlı bir inceleme söz konusudur. Tanık dinlenmez, yemin teklif edilmez, ticari defter kayıtları üzerinde inceleme yapılmaz.
 • İtirazın iptalinde borçlu, itiraz nedenleriyle bağlı değildir. Daha önce icra takibinde belirtsin veya belirtmesin dava aşamasında, süresinde vereceği cevap dilekçesinde her türlü savunma nedenlerini ileri sürebilir. İtirazın kaldırılmasında ise, borçlu itiraz nedenleri ile bağlıdır. Borçlu duruşmada senet metninden anlaşılanlar dışında icra takibinde ileri sürdüğü itiraz nedenlerinden başka itirazlar öne süremez.
 • İtirazın iptali davası açan alacaklı, bundan feragat ederek icra mahkemesinde itirazın kaldırılmasını talep edemez. İtirazın kaldırılmasında ise, daha önceden bu yola başvuran alacaklı, daha sonra genel mahkemelerde itirazın iptali davası açabilir.
 • İtirazın iptalinde mahkemece verilen hüküm, maddi anlamda kesin hüküm oluşturur. Ancak itirazın kaldırılmasında, talebin reddi veya kabulü kararları maddi anlamda kesin hüküm oluşturmaz.

Konu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İtirazın kaldırılması reddedilirse itirazın iptali açılabilir mi?

Evet, itirazın kaldırılması yolunda verilen kabul veya ret kararı maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Bu nedenle talebi reddedilen alacaklı, süresi içindeyse genel mahkemelerde itirazın iptali davası açabilir.

İmzaya itiraz etmeyen borçlu itirazın iptali davasında imzaya itiraz edebilir mi?

Evet. İtirazın iptali davasında, her türlü itiraz nedenleri ileri sürülebilir. İcra takibinde imzaya itiraz etmeyen borçlu, itirazın iptali davasında imzayı inkar edebilir.

İtirazın kaldırılması davası devam ederken itirazın iptali davası açılabilir mi?

Evet, açılabilir. İtirazın kaldırılması yolu, maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden itirazın kaldırılması icra mahkemesinde görülürken, genel mahkemede itirazın iptali davası açılabilir. Burada derdestlik itirazı söz konusu olmaz. Ancak itirazın kaldırılması yolu icra mahkemesinde ıslah yoluyla itirazın iptaline dönüştürülemez. Zira itirazın iptali davasında görevli mahkeme, icra mahkemesi değildir.

5/5 - (3 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment