İtirazın Kaldırılmasını Sağlayan Belgeler

İtirazın kaldırılmasını sağlayan belgeler, İcra ve İflas Kanunu’nun 68/1. maddesinde sayılmıştır. Elinde bu belgelerden biri olan alacaklı, borçlunun itirazının giderilmesini ve takibe devam edilmesini sağlayabilmektedir. İtiraz eden borçlu, borç doğuran ilişkiyi kabul etmişse, alacaklının artık bu belgelere ihtiyacı yoktur. Şunu belirtmek isteriz ki konuyla ilgili icra avukatı ile görüşmeniz sizler için faydalı olacaktır.

Alacaklı takip talebinde dayanak evrak olarak sunduğu belge dışında başka bir belge sunarak itirazın kaldırılmasını isteyemez. Belgenin itirazın kaldırılmasını sağlayabilmesi için kayıtsız ve şartsız bir para borcunu içermesi gerekir. Para borcunun, tutarının ve ödeme zamanının belge üzerinden açıkça anlaşılabiliyor olması ve bir olguya bağlı olmaması gerekir.

İtirazın Kaldırılmasını Sağlayan Belgeler

İtirazın Kesin Kaldırılmasını Sağlayan Belgeler Nelerdir?

Aşağıdaki belgeler, itirazın kesin kaldırılmasını sağlayabilmektedir:

İmzası İkrar Edilmiş Adi Senet

Adi senet, resmi bir makam veya memurun katkısı olmadan hazırlanan senettir. Senet metninin içeriğinin taraflarca yazılması şart değildir, imzanın taraflara ait olması yeterlidir.

Fotokopi veya faks evrakı senet değildir. Yırtılmış veya parçalanmış senet, borcun ödendiğine karine teşkil ettiğinden itirazın kaldırılmasında kullanılamaz. Katlanma yerlerinden bölünen veya yırtılan senedin geçerli olduğu karinedir.

Adi senedin itirazın kesin olarak kaldırılmasını sağlayabilmesi için kayıtsız, şartsız bir para borcunun içeriyor olması ve imzanın borçlu tarafından ikrar edilmiş olması veya en azından borçlu takipte imzaya itiraz etmemiş olmalıdır. Yalnızca alacaklının imzasını taşıyan bir belge, itirazın kesin kaldırılması için yeterli değildir.

Kural olarak, senede dayalı ilamsız takiplerde, belirli bir tutar ve ödeme tarihi yazılı ise ve senet üstünde herhangi bir kayıt ve şart yok ise borçlu imzaya itiraz etmediği takdirde bu senet, İİK. 68/1. madde anlamında itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan bir belgedir. Ancak bu durum senetteki ciro silsilesine göre alacaklı görünen kişinin takip yapmasında geçerlidir.

Yargıtay’a göre, borçlunun imzayı inkar etmediği kira sözleşmesi İİK madde 68 anlamında belgedir.

İki tarafa edim yükleyen sözleşmeye dayanarak takip başlatan alacaklının, kendi edimini yerine getirip getirmediği senet metninden veya icra dairesine sunacağı belgeden anlaşılamıyorsa icra mahkemesi, bu sözleşmeye dayanarak talep edilen itirazın kesin kaldırılması talebini reddetmelidir.

İmzası Noterlikçe Onaylanmış Senetler

Bu belgeler, senet altındaki imzanın borçluya ait olduğunun noter tarafından tasdik edildiği senetlerdir. Yine bu senedin, itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgelerden olabilmesi için kayıtsız koşulsuz para borcunu içermesi ve imzanın noterce tasdik edildiğinin senet metninden anlaşılıyor olması gerekir.

Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Verdikleri Belgeler

Resmi dairelerin ve yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usule uygun olarak düzenledikleri belgeler, kayıtsız koşulsuz bir para borcunu içeriyorsa itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgelerdendir. Örneğin aciz belgesi ve kesin rehin açığı belgesi bu belgelerdendir.

Yargıtay’a göre, ilam niteliğindeki belge ile ilamsız takip başlatılamaz. Başlatılmışsa ve borçlu itiraz etmişse, icra mahkemesi bu hususu resen gözetmeli ve itirazın kaldırılması talebini reddetmelidir.

Mahkeme ara kararları ilam nitelinde değildir, kayıtsız şartsız para borcunu içeriyorsa İİK 68. madde anlamında itirazın kaldırılmasını sağlayan belgelerdendir.

Kesin aciz belgesi itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgelerdendir. Makbuz, ödendi belgesi, rücu belgesi ve banka dekontu gibi evraklar, kayıtsız şartsız para borcunun varlığını içermediğinden İİK madde 68 anlamında belgelerden değildir.

Kredi Kurumlarınca Düzenlenen Belgeler

İİK madde 68/b’ye göre, belirli koşulların varlığı halinde kredi kurumları tarafından düzenlenen belgeler de itirazın kaldırılmasını sağlayan belge niteliğindedir. Bu belgeler bizzat alacaklı kredi kurumundan hazırlandığından hazırlanır ve alacaklı bu belgelere dayandığından istisnai niteliktedir.

İcra ve İflas Kanunu 68/b-3’e göre aşağıdaki belgeler, itirazın kesin kaldırılmasını sağlar:

 • Kredi Sözleşmeleri
 • Süresinde itiraza uğramamış hesap özetleri ile ihtarnameler
 • Usulüne uygun düzenlenmiş diğer belge ve makbuzlar

Yargıtay’a göre, tüketici kredileri itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgelerden değildir. Gerekçe ise, borçlunun temerrüde düşüp düşmediğinin, alacağının muaccel olup olmadığının, tutarın tahsil edilebilir olup olmadığının, faiz tutar ve oranlarının tespiti, tüketici mevzuatına göre yargılamayı gerektirmektedir.

Kredi kurumlarınca düzenlenen belgelerin itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgelerden olabilmesi için aşağıdaki koşulların varlığı aranır:

 1. Borçluya hesap özeti gönderilmelidir.

Bankanın hazırladığı hesap özetini, 15 gün içinde borçlunun kredi sözleşmesinde belirttiği adresine noter aracılığıyla göndermesi gerekir. Hesap özeti gönderilmezse kredi sözleşmesi, itirazın kaldırılmasını sağlayan belgelerden sayılamaz.

2.Borçlu hesap özetine itiraz etmemiş olmalıdır.

Borçlu hesap özetine itiraz ederse, alacaklı bankanın istediği kredi alacağının varlığı yargılamayı gerektireceğinden, bu belgeyle itirazın kaldırılması sağlanamaz. Borçlu hesap özetine 1 ay içerisinde itiraz edebilir. İhtarnamede itiraz süresinin gösterilmesi zorunlu değildir.

3. İtiraz süresi olan 1 aylık sürenin geçmiş olması gerekir.

1 aylık itiraz süresi dolmadan icra takibine girişilmesi durumunda hesap kat ihtarnamesi ve içindeki hesap özeti, itirazın kaldırılmasını sağlayan belgelerden olamaz.

İtirazın Kaldırılmasını Sağlayan Belgeler Hakkında SSS

İtirazın kaldırılması hangi hallerde açılır?

İtirazın kaldırılması, icra takibinin geçerli bir itiraz ile durduğu, itirazın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde, alacaklının elinde itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgelerden birinin bulunması halinde açılabilir.

İtirazın kaldırılması istinaf var mı?

Evet, itirazın kaldırılmasına ilişkin icra mahkemesinin kararı istinafa tabidir. Ancak istinafa gitmek satış dışındaki icra işlemlerini durdurmaz.

İtirazın kaldırılması arabuluculuk şart mı?

İtirazın kaldırılması teknik anlamda bir dava değildir, borçlunun itirazıyla duran ilamsız icra takibine, yine ilamsız icra prosedürü işletilerek takibin devamını sağlayan bir yoldur. Dolayısıyla itirazın kaldırılması yolunda arabuluculuk dava şartı yoktur.

İtirazın kaldırılması hangi deliller?

İtirazın kaldırılmasını sağlayan belgeler yani deliller şunlardır:
– İmzası İkrar Edilmiş Adi Senet
– İmzası Noterlikçe Onaylanmış Senetler
– Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Verdikleri Belgeler
– Kredi Kurumlarınca Düzenlenen Belgeler

5/5 - (2 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment