Miras Avukatı İstanbul

Miras hukuku, bir kişinin ölümü ve gaipliği durumunda geride bıraktığı mal varlığının aktif ve pasifleriyle birlikte, mirasçıları arasında nasıl paylaştırılacağını ve mirasçılara ait hak ve sorumlulukları düzenleyen hukuk dalıdır. Miras avukatı İstanbul ve tüm Türkiye’de bu alandaki davalara bakan, bu konudaki uyuşmazlıklarda bilgi ve tecrübe sahibi avukattır.

Miras hukuku konusunda miras avukatı İstanbul ve Türkiye'de avukatlık faaliyetini yürütür.

Miras Avukatı İstanbul

Kişinin ölümü veya gaipliği kararından sonra malvarlığının paylaşımı noktasında uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda açılan davalara miras davaları diyebiliriz. Ortaklığın giderilmesi, tereke, tasarrufun iptali, miras sözleşmesi ve iptali, vasiyetin iptali ve tenkisi vb. davalar bu davaların bazılarındandır.

Miras hukuku avukatı, miras bırakan kişinin mal varlığının adaletli ve düzenli bir şekilde mirasçıları arasında paylaştırılmasını amaçlar. Aynı zamanda mirasın nasıl yönetileceği ve dağıtılacağına dair uyuşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur.

Miras hukukundan kaynaklanan davalarda mirasçılardan bazılarının hak kaybına uğrayabilir. Bazı mirasçıların ise hakkından fazlasını almak istemesi söz konusu olabilir. Bu sebeple adil ve tarafsız mal paylaşımı için tecrübeli miras hukuku avukatından yararlanmak faydalı olacaktır.

Miras hukuku avukatı, mirasa dair çıkması muhtemel uyuşmazlıklarda müvekkilinin hak kaybına uğramasını önler. Müvekkili adına en doğru stratejiyi belirleyerek müvekkilinin menfaatini korur. Miras hukuku avukatından danışmanlık hizmeti de alınabilir. Böylece uyuşmazlık davaya dönüşmeden çözüme kavuşabilecektir.

Avukat, müvekkilin haklarına halel getirmeden menfaatlerini gözeterek problemi tespit etmelidir. Tespit sonrası müvekkilin haklarını belirleyerek olası riskleri analiz etmelidir. Nihayetinde yol haritası çizerek gerekli hukuki süreçleri başlatmalı veya takip etmelidir.

Miras avukatı İstanbul ve Türkiye genelinde hizmetlerini yansıtan sembolik bir görsel.

Miras Avukatı İstanbul ve tüm Türkiye’de Ne İş Yapar?

Mirasçılar arasında çoğunlukla ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. Miras hukuku avukatı, bu uyuşmazlıkların yasal yollarla çözüme kavuşması noktasında danışmanlık ve dava vekilliği hizmeti verir. Müvekkilinin mirastan kaynaklı haklarını korumasına yardımcı olur. Miras hukuku avukatının hizmetlerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Ortaklığı giderilmesi ( izale-i şuyu ) davası
 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması
 • Mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin dava
 • Tereke ( miras bırakanın malvarlığı) tespit davası
 • Vasiyetname Düzenlenmesi
 • Mirasçılar arasında mal paylaşımının hukuka uygun şekilde yapılması
 • Muvazaalı işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması ve takibi
 • Mirasın reddi davası açılması ve takibi
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme
 • Hukuka uygun bir şekilde mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması
 • Vasiyetnamenin tenfizi davası açılması ve takibi
 • Vasiyetnamenin iptali talepli dava açılması ve takibi
 • Mirasta iade davalarının açılması ve takibi
 • Miras hukukunda tenkis ( saklı payın korunması)  davası açılması ve takibi
 • Mirasçı atama sözleşmesinin hukuka uygun olarak hazırlanması
 • Mirasta taksim sözleşmelerinin hukuka uygun bir şekilde hazırlanması
Miras avukatı İstanbul ve tüm Türkiye'de danışmanlığı niteleyen sembolik bir görsel.

Miras Hukukunda Avukatın önemi

Hukukun mirasla ilgili alanı, diğer alanlarından oldukça farklıdır. Miras hukukunda miras bırakan, ölümünden sonra hukuk aleminde sonuçlar doğuracak tasarruflarda bulunur. Aynı zamanda yasal mirasçıların da Türk Medeni Kanunundan kaynaklı miras hakları vardır. Miras bırakanın tasarrufu ile mirasçıların hakları çatışma halinde olabilir.

Miras hukukunda miras bırakanın iradesi esas alınır ve bu iradeyi mahkeme resen gözetmek durumundadır. İyi bir muhakemeyle miras bırakanın iradesi ile mirasçıların hakları arasında çatışma durumunda hakkaniyet sağlanabilir.

Mirasta, aktif malvarlıklarıyla birlikte miras bırakanın borçları da mirası kabul eden mirasçılara geçer. Sistematik bir şekilde miras bırakanın iradesi, mirasçıların hakları, malvarlıklarının aktifleri ve pasifleri arasındaki dengeyi gözeterek miras davalarını yürütmek gerekir. Bu dengenin kanun düzenlemeleri ve yüksek mahkeme kararları ile desteklenmesi, müvekkilin haklarını koruma açısından önemlidir.

Miras konusunda mal kaçırma yani muvazaa durumları sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Muvazaalı işlemlerin iptali ile mirasçıların haklarını korumak da önemli konulardandır. Yine malvarlıkları arasında ev, arsa, dükkân, araç gibi ekonomik değeri yüksek malların bulunması muvazaa riskini de artırmaktadır.

Görüldüğü üzere miras hukukunda hak kayıplarını önlemek için bilgili ve deneyimli miras avukatına ihtiyaç vardır. Miras davasının avukatsız yürütmek,  mirasçıların paylarından yoksun kalmasına veya üçüncü kişilerin haksız çıkar sağlamasına sebep olabilir.

Bu tür risklere karşı korunmak için uzman bir miras hukuku avukatıyla çalışmak yararınıza olacaktır.

Boşanma Avukatı İstanbul adlı makalemiz de ilginizi çekebilir. Bizi instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

5/5 - (7 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment