Öğrenci İkamet İzni Nasıl Alınır?

Bu yazımızda, ‘Öğrenci İkamet İzni Nasıl Alınır?’ sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Öğrenci ikamet izni, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu(YUKK) ile düzenlenen altı ikamet izin türünden biridir. Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler, bu izin türüyle ülkede kalışlarını yasal hale getirirler. Bu izin türünün esasları, şartları ve kullanılmasına ilişkin düzenlemeler YUKK ve YUKK Uygulama Yönetmeliği’nde karşımıza çıkmaktadır.

Öğrenci İkamet İzni Alınışı

Öğrenci İkamet İzni Kimlere Verilir?

Öğrenci ikamet izni, Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi görmek isteyen öğrencilere verilmektedir. Bu izinden, şartları yerine getirilmesi halinde ilk ve orta derecede öğrenim görecek öğrenciler de yararlanabilmektedir. Bunun için bu öğrencilerin bakım ve masraflarını, gerçek veya tüzel kişilerin üstlenmesi gerekir. Veli veya yasal temsilcilerinin onayı olması gerekir. Bu öğrencilere, birer yıllık sürelerle öğrenim sürelerinin sonuna kadar öğrenci ikamet izni verilebilir.

İlk ve orta öğrenim gören öğrenciler, 18 yaşına kadar aile ikamet izniyle Türkiye’de kalabilirler. Bu durumdaki yabancıların ayrıca öğrenci ikamet izni almasına gerek yoktur.

Öğrenci İkamet izni Başvuru

Öğrenci ikamet iznine başvuracak yabancı, öncelikle öğrenim göreceği öğretim kurumuna ön kayıt yaptırır. Bu ikamet iznine, yurtdışında konsolosluklardan hem de Türkiye içinde valiliklerden başvuru yapılabilir. Başvuruyu, öğrencinin ön kaydını yapan öğretim kurumu da yapabilir. Yurtdışında konsolosluklardan yapılacak başvurularda, başvuru formu eksiksiz ve doğru bilgileri içerecek şekilde doldurularak imzalanır. Başvuru formu, öğretim kurumunun ön kayıt belgesi ve ‘’Öğrenci İkamet İzni (Oturma İzni) İçin İstenen Belgeler’’ başlığındaki belgeler konsolosluğa teslim edilir. Türkiye içinden yapılacak başvurular doğrudan öğretim kurumunun bulunduğu valiliklere yapılabilir. Aynı zamanda e-ikamet.goc.gov.tr adresinden de başvuru formu doldurularak yapılabilir. Ayrıca aile ikamet izni için Aile İkamet İzni (Oturma İzni) başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Öğrenci İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

Öğrenci ikamet izni başvurusunda aşağıdaki belgeler talep edilir.

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi
 • 4 adet ICAO standartlarında biyometrik fotoğraf
 • Sağlık Sigortası
 • Aktif Öğrencilik Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı
 • Harçların ödendiğine dair makbuzlar
 • Öğrencinin kalacağı süre boyunca yetecek maddi imkanı gösteren belgeler
 • Kalınacak yere ilişkin kayıtlar (tapu, kira kontratı, otel, yurt kaydı vs.)
Öğrenci İkamet İzni Kimlere Verilir

Öğrenci İkamet İzni Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Öğrenci ikamet izninde aşağıdaki şartlar aranır:

 • İkamet izni için talep edilen bilgi ve belgeleri ibraz etmek
 • Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyen yabancılardan olmamak
 • Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

Ayrıca aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekir:

 • Öğrenci ikamet izinleri, öğrenciye, yalnızca eş ve çocuklarının aile ikamet izni başvurularında destekleyici olabilme hakkı sağlar. Diğer yakınlarına ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim kurumundaki öğrenim süresinin bir yıldan kısa olması halinde öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.
 • Öğrenciler ve ilgili öğretim kurumları, öğrencilik ve kayıt durumuna ilişkin değişiklikleri yirmi gün içinde il müdürlüklerine bildirir.
 • Özel öğrencilik, açık öğretim veya uzaktan eğitim gerekçesiyle öğrenci ikamet izni verilmez.
 • Üniversitelere kayıt yaptırmak amacıyla ülkemize gelip okullarının isteğiyle Türkçe hazırlık sınıfına/kurslarına yönlendirilen öğrencilere durumlarını belgelemeleri kaydıyla bir sonraki öğrenim döneminin başlangıcına kadar öğrenci ikamet izni düzenlenir.
 • Yükseköğrenim öğrencisinin kayıt dondurması durumunda kayıt dondurma tarihinden itibaren ikamet izni kesilir.
 • Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır.
 • Farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olması durumunda öğrenime devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir.

Öğrenci İkamet İzni Süresi ve Uzatılması?

Öğrenci ikamet izni, yabancının öğrenim göreceği süreye göre değişiklik göstermektedir. Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için öğrenim sürelerinin tamamını kapsayacak şekilde ikamet izni düzenlenir. Öğrenim süresini normal sürede tamamlayamayan öğrenciler için eğitim süresini aşmayacak şekilde birer yıl halinde uzatma talep edebilirler. Öğrenim süresi sona eren öğrencinin ikamet izni sona erer. Şartları varsa diğer ikamet izin türlerinden birine başvurabilirler. İlk ve orta öğrenim derecesindeki öğrenciler için öğretim yılının başlangıcı ile sonu esas alınacak şekilde birer yıllık ikamet izni düzenlenir. Her yıl tekrar başvuracak şekilde öğrenci ikamet izinleri uzatılabilir.

Öğrenci İkamet İzni Alan Yabancının Çalışma Hakkı

Öğrenci ikamet izni çalışma izni yerine geçmez. Ancak Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar.

Çalışma izni olan yabancıların, öğrenci ikamet izni almaları zorunlu değildir. Çalışma izninin süresi boyunca Türkiye’de çalışabilir ve öğrenim görebilirler. Çalışma izninin sona ermesi ve uzatılmaması halinde Türkiye’de kalabilmek için öğrenci ikamet izni almaları zorunludur.

Süresi, Uzatılması ve gerekli belgeler

Öğrenci İkamet İzni Talebinin Reddi, İptali Veya Uzatılmaması

Aşağıdaki hallerde öğrenci ikamet izni verilmez. Verilmiş olan izin iptal edilir.

 • Yabancı hakkında geçerli sınır dışı veya Türkiye’ye giriş yasağı olması
 • Öğrenci ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanılması
 • Öğrenimin sürdürülemeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması
 • Öğrenci ikamet izni alma şartlarının karşılanmaması veya ortadan kalkması

Öğrenci İkamet İzni Talebinin Reddi Kararının İptali Davası

Yabancıların öğrenci ikamet izni başvuruları, göç idaresi tarafından değerlendirilmektedir. Bazı durumlarda idare, mevzuata aykırılık, eksik veya hatalı belge sunulması, idarenin takdir hakkı gibi nedenlerle ikamet izni talebini reddedebilir. Bu hallerde kararın yabancıya usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmesi gerekir.

Kararın hukuka aykırı olduğunu düşünen yabancının kararı veren göç idaresinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde iptal davası açması gerekir. Bu davanın ilgili kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde açılması gerekir. Zira göç idaresinin kararı, idari işlem niteliğindedir.

Bu tür bilgilendirici içerikler için bizi instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment