Pek Kötü Davranış Boşanma Dilekçesi

Pek kötü davranış veya pek fena muamele, Türk Medeni Kanunu’nun 162. maddesinde düzenlenen özel ve mutlak boşanma sebebidir. Pek kötü davranış nedeniyle boşanma dava dilekçesi ile, ortak hayatın kendisi için katlanılamaz hale geldiği eş, boşanma davası açabilecektir. Dilekçe örneği aşağıda bilginize sunulmuştur. Dava dilekçesi yazmadan önce pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası açarken aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi, hatta tecrübeli bir boşanma avukatı ile görüşerek hukuki danışmanlık ve avukat desteği almanızı şiddetle öneririz.

pek kötü davranış sebebiyle boşanma dilekçesi örneğini kullanarak işlemleri başlatabilirsiniz
boşanma kararı almış kişiler için pek kötü davranış boşanma dilekçesi

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış başlıklı TMK madde 163’ye göre;

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü
davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası
açabilir.
Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde
bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Davranışın pek kötü olarak nitelendirilebilmesi ve boşanma davasına sebep gösterilebilmesi için, beden ve ruh sağlığına yönelik bir saldırı olması gerekir. Örnekle açıklamak gerekirse, eşin eve kapatılması, aç bırakılması, anormal cinsel ilişkiye zorlanması gibi eylemler pek kötü davranış niteliğindedir. Ancak örneğin, bir defaya mahsus olarak alkollüyken eşe tokat atmak pek kötü muamele oluşturmaz. Elbette ki bu husus, başka bir sebeple boşanma davasına konu edinilebilir.

Pek kötü, onur kırıcı davranış veya hayata kast nedenlerine bağlı boşanma davaları hak düşürücü süreye tabidir. Davanın belli bir zaman içerisinde açılmaması halinde dava hakkı düşer. Hakim bu sürelerin geçip geçmediğini taraflardan biri ileri sürmese de kendiliğinden gözetir. Hak düşürücü süreler ise, öğrenme tarihinden itibaren 6 ay veya her halde olay tarihinden itibaren 5 yıldır.

Pek kötü davranışa maruz kalan eşin, diğer eşi affetmesi üzerine yine dava hakkı düşecektir. Çünkü affeden tarafın dava hakkı yoktur. Eşine pek fena muamelede bulunan diğer eş, affedildiğini iddia ediyorsa bunu ispat yükü kendisindedir.

Davanın ispat yükü davacıdadır. Yani kendisine pek kötü şekilde davranıldığını iddia eden ve boşanma talebini bu olguya dayandıran eşin, pek kötü davranışı ispat etmesi gerekir. İspatta hukuka uygun her türlü delilden faydalanılabilir. Sıklıkla ceza yargılaması dosyası, hastane raporları, tanık beyanları, kamera kayıtları delil olarak kullanılabilmektedir.

Pek kötü davranış sebebiyle boşanma davasında, eyleme maruz kalan eş maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Nafaka, velayet, mal paylaşımını konularında pek kötü davranış bağlamında ayırt edici bir özellik yoktur.

Örnek dilekçe her uyuşmazlıkla birebir örtüşmeyeceğini önemle belirtelim. Dava dilekçelerinin her somut olaya göre, dikkatlice hazırlanması gerektiğinden hukuki destek almanızı öneririz.

Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : Sena Alp Koçovalı (TCN: 35235235235)

ADRES :

VEKİLİ : Av. Musa Yılmaz

DAVALI : Yamaç Koçovalı (TCN:44244244244)

ADRES :

KONU : Pek kötü davranış nedeniyle boşanma, velayet, kişisel ilişki, nafaka, maddi ve manevi tazminata ilişkin dava dilekçemizdir.

OLAY TARİHİ: 07/06/2021

DAVA TARİHİ: 08/07/2021

AÇIKLAMALAR:

Taraflar 2010 yılından beri evlidir ve bu evliliklerinden 2021 doğumlu Yağmur isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

Evlilik birliği devam ederken davalı, sürekli olarak eve alkollü bir şekilde geç gelmeye ve bu sebepten dolayı evde huzursuzluk çıkarmaya başlamıştır. Bu eylemleri süreklilik haline gelmiş ve zamanla her akşam eve alkollü gelmeye, müvekkile fiziksel ve sözlü şiddet uygulamaya başlamıştır.

Söz konusu alkollü olma hali son zamanlarda devamlılık kazanmış ve davacı müvekkile karşı şiddet eylemleri de dozunu artırmıştır. Davalı, müvekkile ağır küfür ve hakaretler ederek 2 hafta içinde 3 defa şiddetli bir şekilde darp etmiş ve annesini kurtarmaya çalışan müşterek çocuklarını da küfrederek itmesi sonucu çocuğun kafası televizyona çarpmıştır. Bu olayların sonuncusu 07/06/2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Müvekkil, davalı hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve ilgili soruşturma devam etmektedir.

Müvekkil, davalının kendisine pek kötü davranması ve evlilik süresince devam eden kavga ve tartışmalar sebebiyle boşanmak istemektedir. Bu sebeple davacı Sena Alp Koçovalı ile, davalı Yamaç Koçovalı’nın TMK 162/1 hükmü uyarınca boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin davacı müvekkile bırakılmasına, davalıyla kişisel ilişki kurulmasına, davalının davacıya TMK madde 174 uyarınca maddi ve manevi tazminat ödemesine, davalının tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakasına ödemesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İDDİAMIZIN DAYANAĞI VAKIALAR:

1- Müvekkil ile davalı evli olup müşterek çocukları bulunmamaktadır.

2- Davalı, müvekkile ve müşterek çocuğa karşı pek kötü muamelede bulunmuştur.

HUKUKİ DELİLLER :

1- Aile Nüfus Kaydı

2- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın … soruşturma numaralı dosyası

3- … Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından üç farklı tarihte alınmış darp raporu

3- Tanık Beyanları,

Tanık Listesi

a) Saadettin Vartolu, Adres: …..

b) Çağatay Erdenet, Adres: …

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK ve her türlü yasal mevzuat

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda detaylıca açıklanan nedenlerle;

1- Davamızın kabulü ile tarafların TMK 162/1 hükmü uyarınca boşanmalarına,

2- Müşterek çocuğun velayetinin davacı müvekkile bırakılmasına,

3- Davalı ile müşterek çocuk arasında makul derecede kişisel ilişki kurulmasına,

4- Müvekkil için, dava tarihinden itibaren aylık … TL tedbir ve boşanmanın kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine,

5- Müşterek çocuk için, dava tarihinden itibaren aylık … TL tedbir ve boşanmanın kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine,

6- Müvekkil adına, hükmün kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte TMK 174/1 uyarınca ….. TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davalı müvekkile verilmesine,

7- Müvekkil adına, hükmün kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte TMK 174/1 uyarınca ….. TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davalı müvekkile verilmesine,

8- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa YÜKLETİLMESİNE,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 08/07/2021

Davacı Vekili

Av. Musa YILMAZ

DİLEKÇENİN WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ.

5/5 - (3 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment