21. Maddeye Göre Tebligat

21. Maddeye Göre Tebligat ile anlatılmak istenen, Tebligat Kanunu’nun 21. maddesinin 2. fıkrası (TK 21/2) uyarınca yapılan tebligattır.

Tebligat Kanunu’nun benimsediği adreste tebligat ilkesi gereği tebligat, muhatabın bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adres, davacı veya takip alacaklısının beyan ettiği, davalı veya takip borçlusunun çalıştığı veya oturduğu adrestir.

Konuyla ilgili bir hukuki uyuşmazlık yaşamanız halinde icra avukatı ile görüşerek profesyonel hukuki danışmanlık almanız faydalı olacaktır.

21. Maddeye Göre Tebligat ile anlatılmak istenen, Tebligat Kanunu'nun 21. maddesinin 2. fıkrası (TK 21/2) uyarınca yapılan tebligattır.
Muhatabın bilinen son adresine tebligat yapılmadan, doğrudan MERNİS sistemi üzerindeki yerleşim yerine adresine TK 21/2. maddesine göre tebligat yapılamaz.

Tebligat kanunu, gerçek kişilere yapılacak tebligat için iki aşamalı bir yol benimsemiştir:

 1. AŞAMA: İlk olarak, davalı veya borçlunun, davacı veya alacaklı tarafından bildirilen, bilinen son adresine normal tebligat çıkarılır. Adreste tebligat ilkesi gereği, tebligat kural olarak öncelikle bilinen son adrese normal usulde çıkarılmalıdır. Davacı veya takip alacaklısının bildirdiği adresin, borçlunun adres kayıt sistemindeki (MERNİS) adresi olup olmamasının bir önemi yoktur. Muhatabın bilinen son adresi davacı veya takip alacaklı tarafından bilinmiyorsa, adres kayıt sistemindeki adresine normal usule göre tebligat yapılır.
 2. AŞAMA: Muhatabın bilinen son adresinin tebligata elverişli olmaması veya bu adreste tebligat yapılamaması halinde ise, ikinci aşamaya geçilerek, muhatabın adres kayıt sistemindeki bilinen son adresi olarak kabul edilir ve bu adrese 21/2. maddeye göre tebligat yapılır.

*Alacaklının takip talebinde bildirdiği bilinen son adresin açıkça yazılmadan tebligatın çıkarılması ve adres yetersizliği sebebiyle tebligatın iade dönmesi durumunda, bilinen son adrese tebligat çıkarılması kuralının yerine getirildiğinden söz edilemez. Dolayısıyla iade dönen tebligat neticesinde, 21/2’ye göre tebligat yapılamaz.

21. Maddeye Göre Tebligat Talebi

Davacı veya takip alacaklısı tarafından bildirilen adresin, tebligata uygun olmaması veya bu adreste tebligat yapılamaması halinde, davacı veya alacaklı tarafından muhatabın adres kayıt sistemindeki adresine, TK 21/2’ye göre tebligat yapılmasını talep etmesi gerekir.

Muhatabın bilinen son adresine tebligat yapılmadan, doğrudan MERNİS sistemi üzerindeki yerleşim yerine adresine TK 21/2. maddesine göre tebligat yapılamaz.

21/2. maddeye göre tebligatta, tebligatı çıkarak merci tarafından tebliğ evrakına, ” Tebligat çıkarılan adres, muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olduğundan, tebliğ imkansızlığı halinde, tebligatın TK 21/2’ye göre bu adrese yapılması” konusunda şerh düşülmesi gerekir. Uygulamada bu tebligata, 21. maddeye göre tebligat denilmektedir.

Yalnızca ‘MERNİS Adresi’ ibaresine dayanılarak, posta memuru tarafından 21/2’ye göre tebligat yapılması kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırılık olup tebligatı usulsüz kılar.

Yargıtay’a göre, ilk aşamada bilinen son adrese yapılan tebligatın tebliğ edilemeden iade dönmesi sonrasında, ikinci aşamada, çıkarlan tebligat üzerine ‘MERNİS Adresi’ şerhi ile birlikte tebligatın TK 21/2’ye göre yapılacağına yönelik şerh düşülmesi halinde, posta memuru başkaca bir adres araştırma yapmaksızın muhatabın doğrudan MERNİS adresine 21/2’ye göre tebligat yapabilir. Çıkarılan ilk tebligatın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi olması gerekmez.

Ancak ilk gönderilen tebligat, adres yetersizliği nedeniyle iade dönmüşse, bu halde 21/2’ye göre tebligat yapılamaz. Öncelikle muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı yerleşim yeri adresine normal tebligat çıkarılmalı, iade döndüğü takdirde 21/2. maddeye göre tebligat yapılmalıdır.

Ne zaman Yapılmış Sayılır?

Muhatabın bilinen son adresten sürekli olarak ayrılması, yeni adresinin de posta memuru tarafından tespit edilememiş olması halinde tebligat, merciine iade edilir. Bu aşamadan sonra 21/2’ye göre tebligat mümkün olabilecektir.

Muhatap, MERNİS Sistemindeki adreste hiç oturmamış veya adresten kalıcı olarak ayrılmış olsa bile posta memuru, tebliğ edeceği evrakı, o yerin mahalle muhtarına imza karşılığı teslim eder ve muhtarlığın adresinin yazılı olduğu haber kağıdını muhatabın adresindeki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. Adres kayıt sistemindeki adresin son adres olarak kabul edilmesiyle, adres araştırması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. İhmali davranışları veya alacaklılardan kaçınmak amacıyla yanlış adres bildirilmesi sonucu oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmek istenmiştir.

Sonuç itibariyle 21. maddeye göre tebligat, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

İtiraz süresi

21. maddeye göre tebligat, ihbarnamenin muhatabın MERNİS adresindeki binanın kapısına yapıştırıldığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir ödeme emri olduğunu varsayarsak, borçlu bu ödeme emrine itiraz etmek isterse, itiraz süresi yedi gündür ve bu süre kapıya yapıştırılma tarihinden sonraki gün başlar.

Kesinleşme Süresi

Yine 21. maddeye göre tebligatın bir ödeme emri olduğu örneğinden yola çıkarak, kapıya yapıştırıldığı tarihten itibaren yedi gün sonra ödeme emri kesinleşir ve alacaklı, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına, üçüncü kişilerdeki alacaklarına (maaş haczi, banka haczi) haciz koydurabilir.

21. Maddeye Göre Tebligat Talebi Örneği

İSTANBUL ANADOLU .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 2024/ ….. Esas

Yukarıda esas numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyiz. Borçlunun bilinen son adresine yapılan ödeme emri tebligatı, adresin değişmiş olduğu gerekçesiyle tebliğ edilmeksizin iade dönmüştür.

Borçlunun adres kayıt sistemindeki adresine, ‘MERNİS Adresi’ ve ‘Tebliğ imkansızlığı durumunda Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre bu adrese yapılması’ şerhi ile ödeme emrinin tebliğe çıkarılmasını vekaleten talep ederiz. Tarih: ../../2024

Alacaklı Vekili

Av. Musa YILMAZ

Mernis adresine doğrudan 21 2 tebligat yapılabilir mi?

Hayır, yapılamaz. Öncelikle bilinen son adrese normal usule göre tebligat yapılmalı, bu tebligat tebliğ edilmeden iade döndüğü takdirde Mernis adresine 21/2’ye göre tebligat yapılmalıdır.

Adreste bulunmama durumunda tebligat nasıl yapılır?

Muhatap adreste yoksa posta memuru, muhatabın adresten geçici mi yoksa kalıcı olarak mı ayrıldığını araştırmalıdır. Araştırmanın sonucunu mazbataya, bilgiyi veren kişinin adı ve soyası ile imzasıyla birlikte yazmalıdır. Muhatap adresten geçici olarak ayrılmışsa, dağıtım saatlerinden sonra dönüp dönmeyeceğini öğrenmelidir. Şayet muhatap dağıtım saatlerinden sonra dönecekse örneğim işteyse, tebligatı muhtara teslim etmeli, muhatabın adresinin kapısına haber kağıdı yapıştırmalı ve en yakın komşu, kapıcı veya yöneticiye haber vermelidir. Bu durumda ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment