İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı

Aynı takip içinde, birden fazla borçlu veya alacaklı bulunması halinde, icra hukukunda takip arkadaşlığı söz konusu olur.

Birden fazla alacaklının, aynı nedenden kaynaklanmış olsa bile bağımsız alacaklarından dolayı aynı borçluya karşı tek bir takip talebi ile icra takibi yapmaları mümkün değildir. Zira İcra ve İflas Kanunu’nda böyle bir imkan öngörülmemiştir. Bu tarz bir durumla karşı karşıya kaldıysanız icra avukatı ile görüşmeniz faydalı olcaktır.

İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı Türleri

İcra hukukunda takip arkadaşlığı, medeni usul hukukundaki dava arkadaşlığının takip hukukuna yansımasıdır, zorunlu ve ihtiyari takip arkadaşlığı olarak ikiye ayrılır.

Zorunlu Takip Arkadaşlığı

Zorunlu takip arkadaşlığı durumu, icra takibinde taraflardan birinde, birden fazla kişinin kanun gereği birlikte olması gerekli olduğu hallerde söz konusu olur. Birden fazla alacaklının, borçluya karşı tek bir takip talebi ile icra takibi yapmaya yasa gereği mecbur olduğu veya birden fazla borçluya birlikte takip yapılması gerekliği olduğu hallerde zorunlu takip arkadaşlığından söz edilir.

Birkaç örnek vermek gerekirse,

 • Miras ortaklığının alacağından dolayı, mirasçılar birlikte takip yapmak zorundadır. Burada alacaklılar arasında zorunlu takip arkadaşlığı vardır.
 • Taşınmazın tahliyesi için bütün mirasçılara karşı takip talep etmek gerekir. Burada da borçlular arasında zorunlu takip arkadaşlığı vardır.
 • Birden fazla kiracıya karşı yürütülen tahliye talebinde, zorunlu takip arkadaşlığı vardır.
 • Terekedeki taşınır veya taşınmaz malın teslimine ilişkin mirasçılara karşı yürütülen ilamlı takipte zorunlu takip arkadaşlığı bulunmaktadır.

İhtiyari Takip Arkadaşlığı

İcra takibinde alacaklılar, hem ayrı ayrı hem de tek başına takip işlemi yapabiliyorsa veya alacaklının seçimine göre borçluların hepsine ya da bir kısmına karşı icra takip işlemi yapılabiliyorsa ihtiyari takip arkadaşlığı söz konusudur. Müteselsil alacaklılık veya müteselsil borçluluk durumunda ihtiyari takip arkadaşlığı vardır. Alacaklı, asıl borçlu ile müteselsil kefiline karşı birlikte icra takibi yaptığında ihtiyari takip arkadaşlığı durumu mevcuttur, zira alacaklı asıl borçluya başvurmadan müteselsil kefile karşı da takip başlatabilir. Bu kişilere karşı birlikte takip yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bir borçtan birden fazla kişi sorumluysa yani müşterek borçluluk durumu varsa, bu borçlulara karşı icra takibi, borçlulardan herhangi birinin yerleşim yerindeki icra müdürlüğünde yapılabilir. Müşterek borçluluk halinde ihtiyari dava arkadaşlığı vardır ve müşterek borçlular birlikte hareket etmek zorunda değildir. Müşterek borçlulardan bir kısmı ödeme emrine itiraz etmediği takdirde bu kişiler açısından takip kesinleşir. Ancak diğer borçlular itiraz ederse, itiraz edenler açısından takip durur. Bu durumda alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını talep eder ve talebi reddedilirse, ret kararından yalnızca itiraz eden borçlular yararlanır. Bu ret kararı, ödeme emrine itiraz etmeyen borçlular hakkında hüküm doğurmaz.

Yararlanılan Kaynak: Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, İsmail ERCAN

Takip arkadaşlığı nedir?

Aynı takip içinde birden fazla alacaklı veya borçlu bulunması haline takip arkadaşlığı denir.

İcra takibinde taraf değişikliği mümkün mü?

Evet, Alacağın temliki veya borcun nakli durumlarında taraf değişikliği yapmak mümkündür.

İcra takibine yeni borçlu eklenebilir mi?

Bir takipte borçlunun değiştirilmesi veya takibe yeni borçlu eklenmesi kural olarak mümkün değildir. Alacaklı yeni borçlu hakkında yeniden harç yatırarak takip talebinde bulunmalıdır.

3.2/5 - (20 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment