Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi ile, akıl hastalığına dayalı boşanma davası açılabilmektedir. Dava dilekçe örneğine geçmeden önce bilinmesi gereken konulara kısaca değinmekte fayda görüyoruz.

Boşanma kararı aldıysanız boşanma avukatı ile görüşerek profesyonel destek almanız faydalı olacaktır.

Akıl hastalığı, Türk Medeni Kanunu’nun 165. maddesinde düzenlenen özel, nisbi ve kusura dayalı olmayan boşanma sebebidir. TMK 165;

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.”

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açmak için belirli bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Bu dava her zaman açılabilir. Akıl hastası eşin, akıl hastalığı nedeni ile boşanma davası açma hakkı bulunmamaktadır, bu hak yalnızca diğer eşe verilmiştir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasının şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Akıl hastalığı bulunmalı.
 • Akıl hastalığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilmiş olmalı.
 • İyileşme veya tedavi mümkün olmamalı
 • Ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelmiş olmalı.

Akıl hastalığı, kusura dayalı bir boşanma sebebi değildir. Akıl hastalığının varlığı boşanma kararı için tek başına yeterli görülmemektedir. Aynı zamanda akıl hastalığından dolayı diğer eş açısından ortak hayat çekilmez hale gelmiş olmalıdır.

Akıl hastalığının tespiti için gerekli olan sağlık raporu, sağlık kurulu tarafından verilmiş olmalıdır. Tek başına bir psikiyatri uzmanının verdiği rapor yeterli değildir. Sağlık kurulunda psikiyatri uzmanının olması zorunludur. Raporda, akıl hastalığının tedavisinin veya iyileşmesinin mümkün olmadığının muhakkak belirtilmesi gerekir. Raporlar arasında çelişki olması halinde Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması gerekir.

Boşanma sebebi sayılan akıl hastalıklarına, şizofreni, obsesif kompulsif bozukluk, borderline kişilik bozuklukları, paranoya gibi hastalıklar örnek gösterilebilir. Önemli olan hastalığın tanısından ziyade, hasta üzerindeki etkisidir. Akıl hastalığı, hasta eşin ayırt etme gücünü ortadan kaldırıyorsa, tedavisi mümkün değilse, rapor sağlık kurulu tarafından düzenlenmişse, diğer eş için ortak hayat çekilmez hale gelmişse boşanmaya karar verilmelidir.

Boşanma davasında, gelen resmi sağlık kurulu raporu neticesinde eşin akıl hastası olduğu tespit edilmişse, vesayet makamı olan sulh hukuk hakimliğine durum bildirilmeli ve akıl hastası eşe vasi atanması beklenmelidir. Vasi ataması kararı neticesinde, dava vasiye yöneltilmelidir.

Bu açıklamalar neticesinde, akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi örneğine geçebiliriz.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Musa Yılmaz

DAVALI :

VASİSİ :

KONU : Akıl hastalığı nedeniyle boşanma

AÇIKLAMALAR:

Taraflar 2018 yılından beri evlidir ve bu evliliklerinden AA. isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

Evlilik birliği devam ederken, davalı akıl hastalığına tutulmuş ve uzun bir süre Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmüştür. Bu hastanede düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna göre kendisine şizofreni teşhisi konulmuş ve raporda tedavisinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bu durum hastaneden alınacak raporla da anlaşılacaktır.

Davalıya, İstanbul .. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin … tarih, … esas ve … karar sayılı kararı işe vasi atanmıştır.

Davalı, hastalık nöbetleri esnasında birkaç defa evi yakmaya çalışmış, eşyaları kırıp dökmüş, müvekkile ve müşterek askere düşman askeri zannederek saldırmaya yeltenmiştir. Bu olaylar neticesinde, davalının akıl hastası olması, ortak hayatı müvekkil için çekilmez hale getirmiştir. Müvekkil, davalının hastalığı sebebiyle çok sıkıntı günler yaşamıştır ve boşanmak istemektedir.

Bu sebeple davacı müvekkil ile davalının TMK 165 hükmü uyarınca boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin davacı anneye bırakılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İDDİAMIZIN DAYANAĞI VAKIALAR:

1- Müvekkil ile davalı evlidir.

2- Davalıya tedavisi mümkün olmayan şizofreni tanısı konulmuştur.

3- Davalının akıl hastalığı nedeniyle, müvekkil için ortak hayat çekilmez hale gelmiştir.

4- Davalıya vasi atanmıştır.

HUKUKİ DELİLLER :

1- Aile Nüfus Kaydı

2- Sağlık raporu

3- Vasi Atanması Kararı

3- Tanık Beyanları,

Tanık Listesi

a) …… , Adres: …..

b) ….. , Adres: ….

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK ve her türlü yasal mevzuat

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda detaylıca açıklanan nedenlerle;

1- Davamızın kabulü ile tarafların TMK 165 hükmü uyarınca boşanmalarına,

2- Müşterek çocukların velayetinin davacı müvekkile bırakılmasına,

3- Davalı ile müşterek çocuk arasında makul derecede kişisel ilişki kurulmasına,

4- Müvekkil için, dava tarihinden itibaren aylık … TL tedbir ve boşanmanın kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine,

5- Müşterek çocuk için, dava tarihinden itibaren aylık … TL tedbir ve boşanmanın kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine,

6- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz. ../../….

Davacı Vekili

Av. Musa YILMAZ

DİLEKÇENİN WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ.

5/5 - (2 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment