Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma dilekçesi ile, evlilikleri fiilen bitmiş olan eşler dava açarak boşanabilmektedir. Ancak baştan uyarmakta fayda görüyoruz ki, her evlilik birbirinden farklıdır. Bunun sonucu olarak da, evlilik birliğinde gelişen olaylar, tarafların uyuşmazlıkları, boşanmanın sonuçlarına ilişkin beklentileri değişiklik göstermektedir. Boşanma kararı almış kişilerin boşanma avukatı ile görüşmesi faydalı olacaktır.

Fiili (eylemli) ayrılık nedeniyle boşanma, TMK 166/4 maddesinde düzenlenmiştir. Düzenleme şu şekildedir:

”Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.”

Madde metnine göre fiili (eylemli) ayrılığa dayalı boşanma davasının şartları;

 • Daha önce açılmış bir boşanma davası olmalı.
 • Önceki boşanma davası reddedilmiş olmalı.
 • Ret kararı kesinleşmiş olmalı.
 • Kesinleşme tarihinden itibaren en az 3 yıl geçmiş olmalı.
 • Ortak hayat yeniden kurulamamış olmalı.
 • Fiili ayrılık nedenine dayalı boşanma davası açılmış olmalı.

Daha önce açılan ve reddedilen boşanma davasının hangi boşanma sebebine dayalı olarak açıldığının önemi yoktur. Reddedilen boşanma davasını açan tarafla, fiili boşanma sebebiyle boşanma davasını açan kişilerin aynı olması gerekmez. Öncekinin davacısı, sonrakinin davalısı olabilir.

Fiili ayrılık nedenine dayalı boşanma davasında, boşanma kararı verilmesi için tarafların kusuru aranmaz. Ancak kusur faktörü, boşanmanın mali sonuçları dediğimiz nafaka, maddi ve manevi tazminat konularında karar verilmesinde yön gösterecektir.

Boşanma davalarında yargılama süreci, usul işlemleri, boşanmanın eşler, çocuklar üzerindeki etkisi, ekonomik sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, olası hak kayıpları yaşanması oldukça muhtemeldir. Bu hak kayıplarının daha sonra telafisi de güç olacaktır. Her ne kadar vekille temsil zorunluluğu olmasa da, bu telafisi güç hak kayıplarının önüne geçmek adına, tecrübeli bir avukatın profesyonel desteğinden yararlanmak yararınıza olacaktır.

Bu kısa bilgilendirmeden sonra fiili ayrılık nedeniyle boşanma dilekçesi örneğine geçebiliriz.

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Musa Yılmaz

DAVALI :

VASİSİ :

KONU : Ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma

AÇIKLAMALAR:

Taraflar 2016 yılından beri evlidir ve bu evliliklerinden 2018 doğumlu AA. isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

Taraflar arasında daha önce evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan İstanbul … Aile Mahkemesi‘nde görülen 2019/.. Esas ve 2019/.. Karar sayılı boşanma davası reddedilmiş, bu karar 15.02.2019 tarihinde kesinleşmiş ve kesinleşme tarihinden itibaren 4 yıl geçmiştir. Bu geçen süre boyunca taraflar bir araya gelmemiş ve ortak hayat yeniden kurulamamıştır. Bundan sonra da tarafların müşterek hayatı yeniden kurabilmeleri mümkün görünmemektedir. Evlilik birliği temelinden sarsılmış ve evliliğin devamının toplum, taraflar ve müşterek çocuk açısından herhangi bir yararı kalmamıştır.

Bu sebeple davacı müvekkil ile davalının TMK 166/4 hükmü uyarınca boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin davacı anneye bırakılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İDDİAMIZIN DAYANAĞI VAKIALAR:

1- Müvekkil ile davalı evlidir.

2- Daha önceki boşanma davasının üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen taraflar arasında müşterek hayat yeniden tesis edilememiştir.

HUKUKİ DELİLLER :

1- Aile Nüfus Kaydı

2- İstanbul … Aile Mahkemesi’nde görülen 2019/.. Esas ve 2019/.. Karar sayılı

3- Tanık Beyanları,

Tanık Listesi

a) …… , Adres: …..

b) ….. , Adres: ….

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK ve her türlü yasal mevzuat

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda detaylıca açıklanan nedenlerle;

1- Davamızın kabulü ile tarafların TMK 166/4 hükmü uyarınca boşanmalarına,

2- Müşterek çocukların velayetinin davacı müvekkile bırakılmasına,

3- Davalı ile müşterek çocuk arasında makul derecede kişisel ilişki kurulmasına,

4- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz. ../../….

Davacı Vekili

Av. Musa YILMAZ

DİLEKÇENİN WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ.

Rate this post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment