Gecikmiş İtiraz Dilekçesi

Gecikmiş itiraz dilekçesi ile, ilamsız icra takibinde ödeme emrine itiraz süresini kaçıran borçlunun daha sonra itiraz etmesi mümkündür.

Genel haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinde, icra müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme emrine itiraz süresi 7 gündür. Bu süre, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren başlar. Kural olarak bu süre kesindir, artırılıp azaltılamaz.

Ancak bazı durumlarda borçlu, kendi kusurundan kaynaklanmayan engeller dolayısıyla itiraz süresini kaçırmış olabilir. Örneğin ödeme emrine itiraz süresinde meydana gelen sağlık problemleri veya hapiste olma gibi. İşte bu gibi durumlarda borçluya borcuna itiraz edebilmesi için istisnai bir imkan getirilmiştir. Bu imkan da gecikmiş itirazdır.

Gecikmiş itirazın süresi 3 gündür. Bu süre, engelin ortadan kalkmasından itibaren başlar. Engel ne kadar sürede ortadan kalkarsa kalksın, en geç hacizli malların paraya çevrilmesine kadar gecikmiş itirazın yapılması gerekir. Malların paraya çevrilmesinden sonra gecikmiş itiraza başvurulamaz.

Gecikmiş itiraz, ödeme emrini gönderen icra dairesine değil, bağlı bulunduğu İcra Mahkemesi’ne yapılır. İcra dairesine yapıldığı takdirde herhangi bir sonuç doğurmaz.

Gecikmiş itiraz dilekçesinde, borca itiraz nedenleri ile, ödeme emrine süresinde itiraz edilememesinin sebebi ve bu sebebi ispatlayan kanıtların birlikte sunulması gerekir. Aynı zamanda duruşma yapılması gerekebileceğinden ilgili harç ve giderlerin yatırılması gerekir.

Ödeme emrine süresinde itiraz edilememesine sebep olan mazeret sağlık problemi ise, sağlık raporunun resmi sağlık kurulundan alınması gerekir. Özel muayenehaneden alınan rapor kabul edilmemektedir.

Usulsüz tebligat söz konusu ise, yani borçluya yapılan ödeme emri tebliği usulüne uygun değilse, gecikmiş itiraza başvurmanın gereği yoktur. Hakim, tebligatın usulsüz olduğuna karar verirse, 7 günlük itiraz süresi, borçlunun ödeme emrini öğrendiğini iddia ettiği tarihten itibaren başlar.

Gecikmiş itirazda takip kendiliğinden durmaz, icra mahkemesi hakimin karar vermesi gerekir.

Gecikmiş İtiraz Dilekçesi Örneği

İSTANBUL ANADOLU … İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İCRA DOSYA NO                    : İstanbul Anadolu .. İcra Müdürlüğü 2024/… Esas

DAVACI /ADRES : …….. (TC:…..), Kartal / İSTANBUL

VEKİLİ : Av. Musa YILMAZ

DAVALI : ………

KONU : Müvekkilimiz aleyhine başlatılan ilamsız icra takibine binaen, 11/01/2024 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine gecikmiş itirazlarımızın sunulması ve takibin durdurularak hacizlerin kaldırılması taleplerinden ibarettir.

DAVA TARİHİ : 22/01/2024

Açıklamalar                       :

Müvekkilimiz aleyhine, İstanbul Anadolu .. İcra Müdürlüğü‘nün 2024/… esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Takibe dayanarak çıkarılan ilamsız ödeme emri müvekkile 11/01/2024 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Müvekkilin, ödeme emrinde alacaklı görünen kişiye herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Alacaklı tarafından takibe dayanak gösterilen fatura bedeli, 10.01.2024 tarihinde ödenmiştir.

Müvekkil, 13/01/2024 tarihinde ödeme emrine itiraz etmek üzere İcra Müdürlüğü’ne giderken kendisine hızla gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış ve ambulansla … Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılmıştır. Hastanede, kaza sebebiyle kırılan kaburga kemiklerinin sağ akciğerine batması sonucu müvekkil, hastane acilinde hızla entübe edilmiş ve bu kaza sebebiyle 8 gün bilinci kapalı bir şekilde entübasyon cihazına bağlı bir şekilde yoğun bakımda kalmıştır. Müvekkilin bilinci, 21/01/2024 tarihinde açılmış, 22/01/2024 tarihinde tarafımıza vekalet vermiş ve aynı tarihte işbu gecikmiş itiraz talep edilmiştir.

Bu süreçte takip kesinleşmiş, alacaklı tarafından müvekkilin malları ve banka hesapları haczedilmiş, ancak hacizli mallar henüz paraya çevrilmemiştir.

Müvekkilin 21/01/2024 tarihine kadar entübe kaldığı ve bilincinin kapalı olduğuna ilişkin aynı hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ektedir.

İstem ve Sonuç                : Yukarıda açıklandığı üzere, müvekkilimiz aleyhine başlatılan takip sonucu müdürlüğünüzce gönderilen ilamsız ödeme emrine itirazımızın kabulü ile ödeme emrinde gösterilen alacağa, faize ve tüm ferilerine itirazımıza dayanarak takibin durdurulmasını ve müvekkilin malları ve 3. kişilerdeki alacakları üzerindeki haczin kaldırılmasını vekaleten talep ederiz. Tarih. 22/02/2024

DAVACI VEKİLİ

Av. Musa YILMAZ

Dilekçeyi indirmek için tıklayınız!

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment