Kambiyo Senetlerinde Ödeme Emrine İtiraz

Kambiyo senetlerinde ödeme emrine itiraz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu anlamında dava niteliğinde değildir. Bu sebeple ödeme emrine itirazda yazılması gereken dilekçenin HMK md. 119’da belirtilen şartları taşıma zorunluluğu yoktur.

Yargıtay’a göre, ödeme emrine itirazın incelenmesinde, dava usul ve süreci uygulanmaz. İtirazı inceleyen mahkeme, alacaklıya tebligat yaparak başvuruyu değerlendirip sonuçlandırır. İcra mahkemesine yapılan ödeme emrine itiraz, zamanaşımını kesmez. Konuyla ilgili en net desteği icra avukatı ile görüşerek alabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki icra hukuku alanına giren uyuşmazlıklarda hak kaybına uğramamak için avukat desteği almak oldukça önemlidir.

Kambiyo senetlerinde ödeme emrine itiraz

Kambiyo Senetlerinde Ödeme Emrine İtiraz Süresi

Kambiyo senetlerinde ödeme emrine itiraz süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 gündür. İtiraz, icra dairesine değil, icra mahkemesine yapılır. 5 günlük süre, hak düşürücü niteliktedir ve süresinden sonra yapılan itiraz, icra mahkemesince usulden reddedilir.

Yargıtay‘a göre, takip dosyasında alacaklının takibi devam ettirme iradesi var olduğu sürece, borçluya ödeme emri tebliğ edilmemiş olsa bile, borçlunun şikayet ve itirazda bulunmakta hukuki yararı vardır.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte borçlu, ödeme emrinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde icra mahkemesine itirazda bulunmazsa takip kesinleşir. Bu durumda, ödeme emrine süresinde itiraz etmemesi nedeniyle hakkında yürütülen icra takibi kesinleşen borçlu, yine ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde borcu ödemek zorunda kalır. Yani hem itiraz süresi, hem de ödeme süresi ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren başlar ve itiraz süresi 5 gün, ödeme süresi ise 10 gündür.

Şayet süresi içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse alacaklı, borçlunun malvarlıklarının alacak miktarına yetecek kadar kısmının haczedilmesini isteyebilir.

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte ödeme süresi, genel haciz yoluyla takipteki ödeme süresinden farklıdır. Genel haciz yoluyla takipte ödeme süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün iken, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte 10 gündür. Alacaklı, 10 günlük ödeme süresi dolmadan borçlunun mallarının haczedilmesini talep edemez. Çünkü 5 günlük itiraz süresinde ödeme emrine itiraz etmeyen borçlu, kalan 5 günlük süre zarfında borcunu ödeyebilecektir.

Konu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kambiyo senetlerinde ödeme emrine itiraz nereye yapılır?

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte ödeme emrine itiraz icra mahkemesine yapılır. Yetkili icra mahkemesi, ödeme emrini çıkaran icra dairesinin bulunduğu yer icra dairesidir. Kambiyo senetlerine özgü takipte ödeme emrine itiraz, takibi durdurmaz. Takibin durması için icra mahkemesince bu yönde bir karar verilmesi gerekir.

İmzaya itirazda yüzde 10 para cezası kime ödenir?

İtirazın reddi halinde borçlu, kabulü halinde alacaklı, alacak miktarının % 10’u oranında para cezasına çarptırılır. Para cezasının borçluya değil, hazineye ödenmesine karar verilir.

5/5 - (2 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment