Kambiyo Senetlerinde Ödeme Emri

Kambiyo senetlerinde ödeme emri, genel haciz yoluyla takipten farklı olarak 3 gün içinde değil, hemen gönderilir. İcra müdürü, senedin kambiyo senedi olup olmadığını, alacaklının yetkili hamil olup olmadığını ve senedin vadesinin gelip gelmediğini kontrol etmek durumundadır. Bu kontrollerden sonra borçluya, senedin onaylı suretiyle birlikte hemen bir Örnek 10 Ödeme Emri gönderilir. Konuyla ilgili olarak icra avukatı ile görüşmenizi hatırlatmakta fayda buluyoruz.

İcra müdürü, yasal şartların gerçekleştiğini tespit ettikten sonra borçluya hemen ödeme emri göndermek zorundadır. Aksi halde bu durum, hakkın yerine getirilmemesi nedeniyle icra hukukunda süresiz şikayet konusu yapılabilmektedir.

Kambiyo Senetlerinde Ödeme Emri

Ödeme Emrinin İçeriği

Ödeme emri aşağıdaki kayıtları içermek zorundadır:

 • Alacaklı veya vekilinin takip talebinde yazılı olan kayıtları
 • Borcun ve masraflarının 10 gün içerisinde icra dairesinin banka hesabına ödenmesi ihtarı
 • Borçlu, senedin kambiyo senedi niteliğinde olmadığını düşünüyorsa 5 gün içerisinde icra mahkemesine şikayet etmesi gerektiğine ilişkin ihtar
 • Borçlu, kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasında ise 5 gün içinde açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmesi gerektiği, aksi halde imzanın kendi eli ürünü sayılacağı ve imzasını haksız yere inkar ederse takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceği ve icra mahkemesinden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam edileceğine ilişkin ihtar
 • Borçlu değilse, borç itfa edildiyse, süre verildiyse, alacak zamanaşımına uğradıysa ya da yetki itirazı varsa nedenleri ile birlikte 5 gün içinde icra mahkemesine bir dilekçeyle bildirmesi gerektiği ve icra mahkemesinden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam edileceğine dair ihtar
 • İtiraz etmediği ve borcu ödemediği takdirde 10 gün içinde, itiraz edildiği ve itirazının reddedildiği takdirde 3 gün içinde mal beyanında bulunması gerektiği ve bulunmazsa veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursa hapisle cezalandırılacağı ihtarı

** Kambiyo senetlerinde ödeme emri, takip talebine uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Takip talebine aykırı olarak ödeme emri düzenlenmesi, hakkın yerine getirilmesine ilişkin olduğundan süresiz şikayete tabidir.

** Kambiyo senetlerinde ödeme emri, kambiyo senedinin ve varsa protesto evrakının örneğiyle birlikte borçluya tebliğ edilir. Senet örneğinin ödeme emrine eklenmesi zorunludur.

Kambiyo Senetlerinde Ödeme Emrinin Kesinleşmesi

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, borçlu süresi içinde ödeme emrine itiraz etmezse veya icra mahkemesine yapılan itiraz sonucunda takibin durdurulmasına karar verilmiş ve yargılama sonunda itiraz reddedilmişse, takip kesinleşir. Kambiyo senetlerine mahsus takipte itiraz satıştan başka icra takip işlemlerini durdurmaz. Dolayısıyla borçlu takibe itiraz etse bile, icra mahkemesi takibin durdurulmasına karar vermemişse, alacaklı 10 günlük ödeme süresi geçtikten sonra haciz talebinde bulunabilir.

Kambiyo Senetlerinde Ödeme Emri Hakkında SSS

Kambiyo senedi icra takibi ne zaman kesinleşir?

İcra dairesi tarafından gönderilen ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 5 gün içinde itiraz edilmezse takip kesinleşir, 10 günlük ödeme süresi geçmekle de alacaklı, borçlunun mallarının haczedilmesini talep edebilir.

10 örnek ödeme emri nedir?

Örnek 10 ödeme emri, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte borçluya gönderilen ödeme emri türüdür.

Kambiyo senetlerinde itiraz süresi kaç gün?

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takiplerinde itiraz süresi 5 gündür, bu süre ödeme emrinin borçluya tebliğ tarihinden itibaren başlar.

5/5 - (2 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment