Küçük Düşürücü Suç Boşanma Dilekçesi

Boşanma sebepleri özel ve genel boşanma sebepleri olarak ikili ayrıma tabidir. Küçük düşürücü suç işlemek de özel boşanma sebepleri arasındadır. Eşinin küçük düşürücü suç işlediğini ve bu sebeple birlikte yaşamanın kendisinden beklenemez olduğunu düşünen eş, küçük düşürücü suç boşanma dilekçesi ile mahkemeye başvurabilir.

Küçük Düşürücü Suç Boşanma Dilekçesi
Küçük Düşürücü Suç Boşanma Dilekçesi ile boşanma işlemlerini başlatabilirsiniz.

Boşanma sebebi olarak küçük düşürücü suç işlenmesi, TMK 163. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, ”Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.”

Görüldüğü üzere yalnızca eşin küçük düşürücü suç işlemiş olması yeterli değildir. Aynı zamanda bu durumdan dolayı onunla yaşaması diğer eşten beklenemez olmalıdır.

Bu sebeple boşanma davası açılabilmesi için, suçun küçük düşürücü nitelikte suçlardan olması, kasten ve evlilikten sonra işlenmiş olması gerekir. Dava açmak için süre kısıtlaması yoktur ve suçun bir kez işlenmiş olması yeterlidir. Suçu işleyen eşin bu sebeple ceza yargılamasında ceza almış olması gerekmez. Mağdurun şikayetten vazgeçmiş olması da boşanma davası açılmasına engel değildir.

Bu kısa bilgilendirmeden sonra küçük düşürücü suç boşanma dilekçesi örneğine geçebiliriz. Önemli uyarmak isteriz ki, ilgili dilekçe örnek teşkil etmesi amacıyla paylaşılmıştır. Her evlilik bambaşka boyutlarla mercek altına alınması gereken olgular barındırır ve bu olguların farklılığı dava dilekçelerinde de kendini göstermek durumundadır. Boşanma davaları, teknik ve hukuki bilginin yanında tecrübe ve uzmanlık gerektirir ve iş yalnızca dava dilekçesiyle bitmez. Bu anlamda iyi bir boşanma avukatının hukuki desteğini almak yararınıza olacak ve hak kayıplarının önüne geçilebilecektir.

Küçük Düşürücü Suç Boşanma Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : Skyler White

ADRES :

VEKİLİ : Av. Musa Yılmaz

DAVALI : Walter White

ADRES :

KONU : Küçük düşürücü suç nedeniyle boşanma

AÇIKLAMALAR:

Taraflar 2020 yılından beri evlidir ve bu evliliklerinden Walter White Jr. ve Holy isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

Davacı müvekkil ev hanımıdır ve herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Davalı ise lisede kimya öğretmenliği yapmaktadır. Evlilik birliği devam ederken, davalının kayıt dışı olarak çalıştığı işyerine kolluk kuvvetleri tarafından baskın düzenlenmiş, işyerinde davalı tarafından imal edilen ve yaklaşık 4 ton ağırlığında uyuşturucu uyarıcı madde olan metamfetamin satışa hazır halde ele geçirilmiştir. Davalı hakkında yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen iddianame İstanbul … Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve davalı uyuşturucu madde imal ve ticaretinden 30 yıl hapis cezasıyla yargılanmaktadır.

Müvekkil başlangıçta bu duruma inanmak istememiş ancak iddianameyi görmesi neticesinde, suçun işlendiği konusuna kesin olarak kanaat getirmiştir. Bu olay, müvekkil nezdinde derin bir sosyal yaraya sebep olmuş ve yadırgayıcı ve ayıplayıcı bakışlar sebebiyle adeta insan içine çıkamaz hale gelmiştir. Müşterek çocukları Walter White Jr. ile okul arkadaşları aşağılayıcı şekilde dalga geçmekte ve bu sebeple Jr. okula gitmeyi reddetmektedir. Müvekkil artık davalıyla birlikte yaşayamaz duruma gelmiştir ve evliliği sürdürmek istememektedir.

Bu sebeple davacı Skyler White ile davalı Walter White’ın TMK 163 hükmü uyarınca boşanmalarına, müşterek çocuklar Walter Jr. ile Holy’nin velayetinin davacı anneye bırakılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İDDİAMIZIN DAYANAĞI VAKIALAR:

1- Müvekkil ile davalı evlidir.

2- Davalı, küçük düşürücü suç niteliğinde olan TCK 188. maddesi kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işlemiştir.

3- Davalının işlediği bu suç neticesinde müvekkilin davalıyla birlikte yaşaması beklenemez hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER :

1- Aile Nüfus Kaydı

2- İstanbul .. Ağır Ceza Mahkemesinin … esas sayılı dosyası

3- Tanık Beyanları,

Tanık Listesi

a) Jesse Pinkman , Adres: …..

b) Gustavo Fring Adres: ….

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK ve her türlü yasal mevzuat

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda detaylıca açıklanan nedenlerle;

Yukarıda detaylıca açıklanan nedenlerle;

1- Davamızın kabulü ile tarafların TMK 163 hükmü uyarınca boşanmalarına,

2- Müşterek çocuklar Walter Jr. ve Holy’nin velayetinin davacı müvekkile bırakılmasına,

3- Davalı ile müşterek çocuklar arasında makul derecede kişisel ilişki kurulmasına,

4- Müvekkil için, dava tarihinden itibaren aylık … TL tedbir ve boşanmanın kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine,

5- Müşterek çocuk için, dava tarihinden itibaren aylık … TL tedbir ve boşanmanın kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine,

6- Müvekkil adına, hükmün kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte TMK 174/1 uyarınca ….. TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davalı müvekkile verilmesine,

7- Müvekkil adına, hükmün kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte TMK 174/1 uyarınca ….. TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davalı müvekkile verilmesine,

8- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz. ../../….

Davacı Vekili

Av. Musa YILMAZ

DİLEKÇENİN WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ.

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment