Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi

Hakkında icra takibinde bulunulan borçlu, ödeme emrine itiraz dilekçesi ile takibin durdurulmasını sağlayabilir. Ödeme emrine itiraz, icra takibinde borçlu olarak görünen kişinin, borçlu olmadığını, ödeme emrini gönderen icra dairesine bildirmesidir. İtirazın süresinde yapılmış olması halinde takip durur.

Ödeme emrine itirazın geçerli olabilmesi için; İtiraz iradesi, İtiraz ehliyeti, İtirazın süresinde yapılması şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Konuyla ilgili icra avukatı ile görüşerek destek almak faydalı olacaktır.

Takipte borçlu görünen kişi itiraz dilekçesinde, ”Borcum yoktur.”, ”Borcumu ödedim.”, ”Borç bana ait değildir.”, ”Borcu kabul etmiyorum” gibi ibareler kullanarak itiraz ettiğine ilişkin iradesini açıklamalıdır.

İtiraz ehliyeti ise, ödeme emrine takipte borçlu görünen kişi veya vekilinin bizzat borca itiraz etmesi gerektiğini ifade eder. Borçlu ve avukatı dışında herhangi bir kişinin ödeme emrine itiraz etmesi hukuki sonuç doğurmaz.

Ödeme emrine itiraz süresi ise, ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gündür. 7 günlük süre kesindir ve hak düşürücü niteliktedir. Kural olarak bu süreden sonra yapılan itiraz takibi durdurmaz.

Ödeme emri kendisine tebliğ edilmeyen borçlu, haricen öğrenme ile borca itiraz edebilir. İtirazın kural olarak ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılması gerekir. Ancak borçlu, bulunduğu yerdeki icra dairesinden de ödeme emrini çıkaran icra dairesine gönderilmek üzere, itirazda bulunabilir.

Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük sürede itiraz edilmemesi halinde takip kesinleşir ve alacaklı, talep halinde borçlunun menkul, gayrimenkul mallarına ve üçüncü kişilerdeki alacaklarına haciz koydurabilir. Borçlunun mallarının satılmasını sağlayabilir. Bu yüzden takipte borçlu görünen kişinin, borçlu olmadığını düşünüyorsa, süresi içinde ve usulüne uygun olarak ödeme emrine itiraz etmesi elzemdir.

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıda genel haciz yoluyla ilamsız takiplerde, ödeme emrine itiraz dilekçesi örneği paylaşılmıştır. Konuya ilişkin olarak, olası hak kayıplarının önüne geçmek adına, tecrübeli bir avukattan hukuki destek alınmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Sunulan itiraz dilekçesinin örnek mahiyette olduğunu hatırlatmak isteriz.

İSTANBUL ANADOLU … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                            :2024/… Esas

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDEN: …….. (TC:…..)

ADRES : Kartal / İst

Vekili                                   : Av. Musa YILMAZ

Alacaklı                               : ………

Konu                                 : Müvekkilimiz aleyhine başlatılan ilamsız icra takibine binaen, 11/01/2024 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine süre içerisinde itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar                       :

Müvekkilimiz aleyhine, Müdürlüğünüzün 2024/… esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Takibe dayanarak çıkarılan ilamsız ödeme emri müvekkile 11/01/2024 tarihinde tebliğ edilmiştir. .

Müvekkilin, ödeme emrinde alacaklı görünen kişiye herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Alacaklı tarafından takibe dayanak gösterilen fatura, 10.01.2024 tarihinde ödenmiştir Bu sebeple, borca, faize ve tüm ferilerine itiraz ediyoruz.

İstem ve Sonuç                : Yukarıda açıklandığı üzere, müvekkilimiz aleyhine başlatılan takip sonucu müdürlüğünüzce gönderilen ilamsız ödeme emrine itiraz ediyoruz. Ödeme emrinde gösterilen alacağa, faize ve tüm ferilerine itirazımıza dayanarak takibin durdurulmasını vekaleten talep ederiz. Tarih. 12.01.2024

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

Av. Musa YILMAZ

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi İndir

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment