Terk İhtarı Dilekçesi

Bu yazımızda, terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için dava şartı olan terk (eve dön) ihtarına ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapılmış ve örnek bir terk ihtarı dilekçesi paylaşılmıştır. Hataya yer vermemek ve hak kayıplarının önüne geçmek adına dikkatle okumanızı tavsiye ederiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki boşanma avukatı ile görüşerek profesyonel hukuk danışmanlık ve avukat desteği almanız faydalı olacaktır.

terk ihtarı dilekçesi örneği bir çok kişi tarafından talep edilmektedir.
Terk ihtarı dilekçesi örneğini kendinize göre düzenleyerek kullanabilirsiniz.

Terk Boşanma Davası Şartları

Terk nedeniyle boşanma davası açmadan önce dava şartlarının sağlandığından emin olunması gerekir. Aksi halde açılan dava reddedilecektir. Terk nedeniyle boşanma davası, Türk Medeni Kanunu madde 164’te düzenlenmiştir.

TMK madde 164: ”Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek
maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde
ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter
tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini
ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini
engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı
ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak
sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma
davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve
ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Bu kanun maddesinin rehberliğinde terk nedeniyle boşanma davasının şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Terk Eylemi Gerçekleşmelidir.
 • Terk Hukuka Uygun Olmamalıdır.
 • Dön İhtarına Uymamada Haklı Bir Neden Olmamalıdır.
 • İhtar Samimi Bir Şekilde Eşin Eve Dönmesine Yönelik Olmalıdır.
 • Usulüne Uygun Bir Terk İhtarı Gönderilmelidir.
 • İhtar, Usulüne Uygun Tebliğ Edilmelidir.
 • İhtarın Tebliğinden İtibaren En Az 2 Ay Beklenmelidir.

Terk İhtarı Dilekçesi – Terk İhtarının Özellikleri

Terk ihtarının hukuk aleminde sonuç doğurabilmesi yani terke dayalı boşanma davası açılabilmesi için ihtarın belirli unsurlu barındırması gerekir. İhtarın zorunlu unsurlarını başlıklar halinde kısa açıklamalarla birlikte inceleyelim.

İhtar Samimi Olmalıdır.

Terk eden eşe, eve dönmesi için gönderilen terk ihtarı, gerçek manada samimi olmalıdır. Yani gönderilen ihtar, boşanma davasının şartlarını karşılamak maksadıyla gönderilmemelidir. İhtarın samimi olmaması halinde, terk nedeniyle boşanma davası reddedilecektir.

İhtar gönderilen eşe, onu sevmediğini, geçinemeyeceklerini, başkasıyla evlenmek istediğini, başkasını sevdiğini, kendisine para yedirme niyetinde olmadığını, eve gelmesinin bir şeyi değiştirmeyeceğini, eşini istemediğini söylemek, eşin çağırıldığı konutta karşı cinsten arkadaşlarını barındırmak, çocuğun nesebinden şüphelendiğini bildirmek, ihtarın samimi olmadığını gösterir.

Boşanma avukatı hizmetleri ve danışmanlık konseptini yansıtan bir görsel.
Boşanma avukatıyla güvenilir ve profesyonel hukuki destek.

Aynı şekilde, ihtar tebliğinden uzun bir süre sonra boşanma davasının açılması, ihtara rağmen karşı cinsle yaşama, hastalığıyla ilgilenmeyerek eşinin ailesinin yanına gitmesine sebep olma, evin kilidini değiştirme, eşinin zorda olması sebebiyle gelemeyeceğini bildiği halde ihtar gönderme, eşin evi terk ettiği dönemde karşı cinsten başkalarıyla evlenme görüşmeleri yapma gibi unsurlar gönderilen ihtarın samimi olmadığını gösterir.

Gönderilen İhtar Usulüne Uygun Olmalıdır.

İhtar gönderilmesi için terk tarihi belirlenmiş olmalı ve bu tarihten itibaren en az 4 ay geçmiş olmalıdır. Gönderilecek ihtar yetkili merciler olan noter veya mahkeme eliyle gönderilmiş olmalıdır. İhtarın içeriğinde, davet edilen ortak konutun açık adresi, 2 ay içinde dönmesi gerektiği, dönmediği takdirde terk nedeniyle boşanma davası açılacağı ikaz edilmelidir.

Terk eden eş ülke veya şehir dışındaysa gidiş dönüş yol ve yemek masrafları (varsa çocukların masraflarıyla birlikte) gönderilmeli ve bu husus da ihtarda bildirilmelidir. Terk eden eşin anahtarı yoksa kolayca ulaşabileceği bir yere (komşu, bakkal vs.) anahtar bırakılmalı ve bu husus da ihtarda bildirilmelidir.

Ayrıca ortak konutun 4 ay önceden hazır edilmiş olması gerekir. Ev girişe hazır olmalı, döşenmiş ve yeterli yiyecek-içecek olmalı, maddi ve manevi yönden bağımsız olmalı, elektrik, su, doğalgaz gibi kaynaklar bulunmalıdır. Davet edilen ev, eşlerin birlikte seçtiği veya hakim tarafından belirlenen ortak konut olmalıdır. İhtar usulüne uygun olarak tebliğ edilmeli ve terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için tebliğ tarihinden itibaren en az 2 ay geçmiş olmalıdır.

Terk İhtarı Dilekçesi Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İHTAR TALEP EDEN: Fatih Ünal (TCK NO: 12121212121)

VEKİLİ : Av. Musa Yılmaz

KARŞI TARAF : Doğa Korkmaz Ünal (TCK NO: 21212121212)

ADRES :

KONU : Terk Nedeniyle İhtar Talebi

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil ile karşı taraf, 2022 yılından beri evlidir. Nüfus kayıtları, İstanbul ili, Ataşehir İlçesi, Kızılcık Mahallesi, Cilt No: 1111, Aile No: 2222 ve Sıra No: 3333’tedir. Evliliklerinden Cemre isimli çocukları vardır.

İhtar istenen eş, müvekkile haber vermeden 4,5 ay önce müşterek konutu terk etmiş ve bu süreçte ne müvekkili ne de ortak çocuklarını arayıp sormamıştır.

Müvekkil tarafından eşe ulaşma çabaları sonuçsuz kalmış ve halihazırda eşi, müvekkilin telefonlarına çıkmamaktadır.

Müvekkil, eşinin ailesinin yanına döndüğünü haricen öğrenmiş ve bu adresten eşini müşterek konuta davet etmiştir. Fakat karşı taraf müvekkile, bir daha eve dönmeyeceğini belirtmiştir ve terk tarihinden beri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Ayrıca karşı tarafın müşterek konutu terk etmesi ve eve dönmemesi için hiçbir haklı sebebi bulunmamaktadır.

Müvekkil, evlilik birliğinin devamını ve müşterek çocuklarının mutluluğunu düşündüğü için eşini müşterek konuta davet etmektedir.

Müvekkil, halen eşiyle birlikte seçtikleri müşterek hanede (Kızılcık Mah. Şerbet Sok. No:1 D:1 ATAŞEHİR /İSTANBUL ) ikamet etmektedir. Müvekkil müşterek çocukla birlikte sürekli evdedir ve her ihtimale karşı evin bir anahtarı aynı binada 4. numaralı dairede bulunan komşu Umut Kıraç’a bırakılmıştır. Buradan da günün her saati anahtarın alınması mümkündür.

Davet edilen ev, eşlerin birlikte seçtiği müşterek konut olup maddi ve manevi yönden bağımsızlık şartlarını taşımaktadır.

Müşterek konut ile davet edilen eşin ikamet adresleri aynı şehirde olmasına rağmen gerekli görülmesi halinde mahkemenin takdir edeceği yol ücreti karşı tarafa hava edilecektir.

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle, karşı tarafa evine ve eşine iki ay içinde geri dönmesinin bildirilmesine, aksi halde TMK 164. maddesi kapsamında terk nedeniyle boşanma davası açılacağının ihtar edilmesine,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz. Tarih

İhtar Eden Vekili

Av. Musa YILMAZ

DİLEKÇENİN WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

Terk İhtarı Af Sayılır mı?

Evet, terk halinde eşin eve dönmesi için yapılan ihtar, ihtar tarihindeki olayların affedildiğini ifade eder. Bu sebeple hem terk ihtarı göndererek terk nedeniyle boşanma davası hem de evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası birlikte açılamaz.

Terk İhtarını Kim Çeker?

Terk ihtarı noter veya mahkeme tarafından gönderilmelidir. Terk edilen eş, ihtar gönderilmesini noter veya mahkemeden talep eder. Şahsen veya avukat aracılığıyla çekilen ihtarlar geçersizdir.

Terk nedeniyle ihtar ne zaman çekilir?

Terk nedeniyle ihtar, en erken terk tarihinden itibaren 4 ay sonra çekilebilmektedir. İhtarda eşe, eve dönmesi için 2 ay süre verilmelidir. Terk nedeniyle boşanma davası en erken terk tarihinden itibaren 6 ay geçtikten sonra açılabilir.

İhtarnameden kaç gün sonra dava açılır?

Eve dön ihtarının karşı tarafa tebliğ edilmesinden sonra, terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için en az 2 ay geçmelidir.

Boşanmada evi terk etmek kusur mu?

Haklı bir sebep olmaksızın evi terk etmek ve usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş ihtara rağmen müşterek eve dönmeyen eşe karşı terk nedeniyle boşanma davası açılabilir.

5/5 - (4 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment