İtirazın Geçici Kaldırılması

İtirazın geçici kaldırılması yolu, adi bir senede dayanan takipte borçlunun senet altındaki imzayı inkar etmesi durumunda, alacaklının icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını talep etmesi sürecidir. Bu yol, genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinde imzaya itiraz edilmesi durumunda işlerlik kazanmaktadır. İtirazın geçici kaldırılması konusunda profesyonel hukuki desteğe ihtiyaç duyuyorsanız icra avukatı ile görüşmeniz sağlıklı olacaktır.

İtirazın geçici kaldırılması yolu, adi bir senede dayanan takipte borçlunun senet altındaki imzayı inkar etmesi durumunda, alacaklının icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını talep etmesi sürecidir.
Alacaklı, borçlunun imzaya itirazı kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde itirazın geçici kaldırılmasını talep etmelidir. Bu süre hak düşürücü niteliktedir ve hakim tarafından resen gözetilir.

Şartları

Bu yola başvurulabilmesi için aşağıdaki şartların varlığı aranır:

1-Geçerli Bir İmzaya İtiraz Başvurusu Olmalı

İtiraz edilen senedin adi bir senet olması, kayıtsız şartsız bir para borcunu ihtiva etmesi ve borçlunun senetteki imzayı inkar etmiş olması gerekir.

2-İtirazın Geçici Kaldırılması Süresi İçinde Talep Edilmeli

Alacaklı, borçlunun imzaya itirazı kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde itirazın geçici kaldırılmasını talep etmelidir. Bu süre hak düşürücü niteliktedir ve hakim tarafından resen gözetilir.

6 aylık süreyi kaçıran alacaklı, sonraki 6 ay içinde itirazın iptali davası da açmazsa takip düşer. Alacaklı, önce itirazın geçici kaldırılması yoluna başvurmuş ve talebi reddedilmişse ve 1 yıllık süre dolmamışsa genel mahkemede itirazın iptali davası açabilir.

İtirazın Geçici Kaldırılması Nerede Görülür, Usulü Nedir?

Basit yargılama usulüne göre, duruşmalı olarak görülür ve görevli mahkeme icra mahkemesidir. Alacaklı icra dairesinden, borçlunun uygulamaya elverişli imzalarının derhal resmi dairelerden getirtilmesini isteyebilir. Alacaklı, borçlunun tazminata mahkum edilmesini istiyorsa dilekçede buna ilişkin talepte bulunmalıdır.

İmzaya itiraz vekil aracılığıyla yapılmışsa, icra mahkemesinin itirazın geçici kaldırılması talepli dilekçeyi hem vekile, hem de asile tebliğ etmesi gerekir. Borçlunun duruşmada bizzat bulunması gerekir. Borçlu mazeretsiz olarak duruşmaya gelmezse, icra mahkemesi sırf bu nedene dayanarak itirazın geçici kaldırılmasına karar verir ve borçluyu senetteki tutarın % 10’u oranında para cezasına mahkum eder.

İcra mahkemesinde yapılan imza incelemesinde tanık dinlenemez ve yemin verdirilemez. Borçlunun uygulamaya elverişli imzası varsa bununla, yoksa borçluya yazdırılacak yazı ve imza ile incelemesini yapar. Mahkeme gerekli görürse bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

Mahkeme, imzanın borçluya ait olduğuna karar verirse, borçluyu senetteki alacak miktarının % 10’u oranında para cezasına mahkum eder. Borçlu; borçtan kurtulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa, para cezası dava sonuna kadar ertelenir, davada borçlu haklı çıkarsa ceza kalkar.

Borçlu, duruşmada ve en geç alacaklının senet aslını ibraz ettiği esnada inkar ettiği imzayı kabul ederse hakkında para cezasına hükmolunmaz ve kendisine yargılama giderleri hükmedilmez. Fakat borçlu kötü niyetliyse yargılama giderleri üzerine yüklenir.

İtirazın Geçici Kaldırılması Sonuçları

Yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda inkar ettiği imza borçluya ait çıkarsa ve altındaki imzanın inkar edildiği belge İİK madde 68/a maddesindeki belgelerdense talebin kabulüne ve itirazın geçici kaldırılmasına karar verilir, itirazın kesin kaldırılmasına karar verilemez.

Karar neticesinde takip henüz kesinleşmez. Borçlu, kararın tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde borçtan kurtulma davası açabilir.

Talebin kabulü halinde borçlu, reddedilmesi halinde ise alacaklı, diğer tarafın istemi üzerine % 20’den aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilir. Tazminata hükmedilebilmesi için tarafların kötü niyetli olması aranmaz.

Borçlu; borçtan kurtulma, menfi tespit veya istirdat davası, alacaklı ise genel mahkemede alacak davası açarsa, aleyhlerine hükmolunan tazminat ertelenir ve dava sonunda haklı çıkan tarafa yüklenen tazminat kalkar.

İtirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verilir (kararın kesinleşmesi gerekmez) ve ödeme emrindeki süre geçmiş olursa, alacaklının talebi ile borçlunun mallarına geçici haciz konur. Geçici hacizde satış istenemez.

Borçlu, geçici kaldırma kararının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde borçtan kurtulma davası açmazsa, geçici kaldırma kesin kaldırmaya dönüşür, takip kesinleşir ve alacaklı borçlunun mallarının haczedilmesini isteyebilir. Şayet borçlu, borçtan kurtulma davası açarsa takibin kesinleşmesi bu davanın sonuna kalır. Konuyla ilgili sorularını yorum bölümünden bize iletebilirsiniz. Avukat görüşü alarak hukuki işlemlere başlamak sizler için faydalı olacaktır.

Konu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İtirazı geçici olarak kaldırılan borçlu 7 gün içinde hangi davayı açabilir?

Kararın borçluya tefhim veya tebliğinden itibaren borçtan kurtulma davası açabilir.

İtirazın geçici kaldırılması dava mıdır?

Hayır, itirazın geçici kaldırılması bir dava değildir, takip hukukuna özgü bir başvuru yoludur ve bu yolda yalnızca imza incelemesi yapılır.

İtirazın kaldırılması davası açılmazsa ne olur?

Borçlunun itirazıyla icra takibi durur. İtirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 6 ay içinde itirazın kaldırılması ve sonrasındaki 6 ay içinde itirazın iptali davası açılmazsa takip kalkar.

5/5 - (2 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment